Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(USZ) Prawo służb mundurowych, stacjonarne studia I stopnia

Details
Code USZ_S1-PRSM
Organizational unit Uniwersytet Szczeciński
Field of studies Prawo służb mundurowych
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 10
WWW address https://wpia.usz.edu.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

o unikatowy kierunek w skali kraju, łączący wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawnych i ekonomicznych. W toku studiów absolwent nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną, m.in. w zakresie prawnych podstaw funkcjonowania służb mundurowych, pragmatyk służbowych, ustroju aparatu władzy publicznej w Polsce czy procedur zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

• zasad funkcjonowania i zakresu uprawnień służb mundurowych dbających o bezpieczeństwo państwa,
• przepisów prawa niezbędnych do pracy w służbach mundurowych i instytucjach związanych z bezpieczeństwem państwa,
• zasad prowadzenia postępowania przygotowawczego oraz czynności operacyjnych i rozpoznawczych,
• posługiwać językiem specjalistycznym z zakresu administracji oraz prawa,
• praktycznego interpretowania przepisów prawnych,
• zasad użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni,
• udzielania pierwszej pomocy.

Przykładowe przedmioty:
etyka zawodowa funkcjonariuszy służb mundurowych, interwencja kryzysowa, organizacja i zarzadzanie w służbach mundurowych, prawo karne materialne, aspekty finansowania służb mundurowych, teoria i praktyka negocjacji, pragmatyki służbowe, charakterystyka przestępstw kryminalnych, ogólne prawo podatkowe, społeczeństwo obywatelskie, zwalczanie przestępczości, kryminalistyka, prawo policyjne, warsztaty pisania pism w sprawach administracyjnych, typologia broni, środki przymusu bezpośredniego