Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(USZ) Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, stacjonarne studia I stopnia

Details
Code USZ_S1-PE-POW
Organizational unit Uniwersytet Szczeciński
Field of studies Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
WWW address https://nsp.usz.edu.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Kierunek Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza daje możliwość uzyskania przygotowania pedagogicznego i uzyskania kwalifikacji zawodowych do pracy w placówkach zajmujących się wychowaniem, opieką osób w różnym wieku: dzieci, młodzieży, osób dorosłych (także w wieku senioralnym), w tym osób będących w sytuacji deprywacji, kryzysowej.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:
• umiejętności komunikacji społecznej,
• diagnozy pedagogicznej,
• planowania strategii działań opiekuńczych i wychowawczych.

 

 
Przykładowe przedmioty:

komunikacja interpersonalna, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, racji w placówce oświatowej, struktura i organizacja Pomocy Społecznej w Polsce, poradnictwo socjalne, wprowadzenie do mediacji i negocjacji, warsztat zabawy, elementy doradztwa zawodowego.

Kariera i praca:

Nasi absolwenci pracują w:

  • administracji terenowej na stanowiskach organizatorów opieki nad dziećmi i młodzieżą,
  • placówkach wsparcia dziennego (w formie opiekuńczej, tj: świetlice, ogniska wychowawcze, kluby oraz w formie specjalistycznej),
  • placówkach pieczy zastępczej typu instytucjonalnego (w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym),
  • ośrodkach adopcyjnych, jako koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, w żłobku bądź klubie dziecięcym.