Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(USZ) Pedagogika resocjalizacyjna, stacjonarne studia I stopnia

Details
Code USZ_S1-PDG-RES
Organizational unit Uniwersytet Szczeciński
Field of studies Pedagogika resocjalizacyjna
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
WWW address https://nsp.usz.edu.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia przygotowują do prowadzenia oddziaływań z szeroko rozumianej profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Absolwenci studiów zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje, które mają fundamentalne znaczenie w wychowaniu, opiece, kształceniu i resocjalizacji osób z zaburzeniami. Niewątpliwym walorem proponowanych studiów jest duża oferta zajęć z zakresu metodyki resocjalizacji.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:

 • projektować i organizować działania wychowawcze, terapeutyczne i profilaktyczne,
 • diagnozować i prognozować specjalistyczne oddziaływania korekcyjne,
 • identyfikować potrzeby i zasoby osób z zaburzeniami zachowania,
 • rozwiązywać trudności zawodowe,
 • pracować w zespole oraz podejmować współpracę ze środowiskiem  (specjalistami z innych placówek i instytucji działających w środowisku lokalnym),
 • umiejętności komunikacyjne ukierunkowane na motywowanie do wprowadzania konstruktywnych zmian i samorozwoju.

 

 
Przykładowe przedmioty:

pedagogika resocjalizacyjna, twórcza resocjalizacja, warsztaty umiejętności wychowawczych i terapeutycznych, warsztaty pracy kuratora sądowego

Kariera i praca:

Nasi absolwenci pracują w:

 • instytucjach systemu oświaty (szkoły, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, bursy, internaty),w schroniskach dla nieletnich, w zakładach poprawczych, w instytucjach profilaktycznych i wychowawczych działających w środowisku lokalnym (świetlice wychowawcze i socjoterapeutyczne, ogniska pracy z młodzieżą) jako pedagodzy/wychowawcy,
 • zakresie koordynatora pieczy zastępczej,
 • zakresie kuratorów społecznych (po przejściu odpowiednich procedur),
 • organizacjach specjalnych jako pracownicy/założyciele fundacji, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się profilaktyką, resocjalizacją i readaptacją społeczną osób niedostosowanych społecznie, pracą wychowawczą z dziećmi młodzieżą, aktywizacją społeczności lokalnych.