Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(USZ) Logistyka, stacjonarne studia I stopnia

Details
Code USZ_S1-LG
Organizational unit Uniwersytet Szczeciński
Field of studies logistyka
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://efz.usz.edu.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia na tym kierunku koncentrują się wokół zagadnień związanych z ekonomiką transportu, polityką transportową (płaszczyzną krajowa i międzynarodowa) oraz z techniczno- -ekonomicznymi aspektami funkcjonowania transportu morskiego, kolejowego i lądowego. Studiujący zapoznaje się z m.in. logistyką w ujęciu makro i mikro, zarządzaniem łańcuchami dostaw, gospodarką magazynową i transportem. Poznaje obszary wiedzy związane z logistyczną obsługą klienta, logistyką zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, zarządzaniem jakością w logistyce, ekologistyką oraz istotą podejścia procesowego i systemowego w jednostkach gospodarczych.

Nauczysz się:

• zarządzania operacyjnego w działach logistycznych i transportowych jednostek gospodarczych,
• sterować przepływami materiałów, informacji oraz środków finansowych, z uwzględnieniem aspektów logistycznej obsługi klienta,
• obsługi systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), magazynem (WMS) i transportem (TMS),
• prowadzenia dokumentacji jakościowej, tworzenia procedur kontroli oraz rozliczania i usuwania powstałych problemów,
• przeprowadzania analiz rynku i zachowań klientów, prowadzenia skutecznych negocjacji oraz tworzenia planów marketingowych.