Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(USZ) Komunikacja i psychologia w biznesie, stacjonarne studia I stopnia

Details
Code USZ_S1-KP-B
Organizational unit Uniwersytet Szczeciński
Field of studies Komunikacja i psychologia w biznesie
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://efz.usz.edu.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Komunikacja i psychologia w biznesie to kierunek studiów łączący aspekty psychologiczne funkcjonowania człowieka z jego aktywnością zawodową, w tym szczególnie biznesową. Studia przygotowują do zrozumienia m.in. zachowań człowieka w pracy i relacjach biznesowych, motywów jego  postępowania, kształtowania relacji międzyludzkich, roli emocji w podejmowania decyzji, a następnie wykorzystywania tej wiedzy w usprawnianiu działania podmiotów biznesowych (oraz innych organizacji), wpływania na postawy pracowników, kształtowania klimatu i kultury organizacyjnej czy doskonalenia komunikacji i działań marketingowych

Nauczysz się:

  • identyfikacji przesłanek i mechanizmów zachowań ludzkich (pracowników, konsumentów, klientów),
  • warunków i sposobów efektywnej komunikacji,
  • metod i technik negocjacji i mediacji w biznesie,
  • stosowania technik kreatywnego myślenia oraz wywierania wpływu społecznego,
  • rozumienia, oceny i metod pomiaru procesów poznawczych oraz emocjonalno-motywacyjnych człowieka.

 

 
Przykładowe przedmioty:

relacje międzyludzkie w biznesie, techniki wywierania wpływu społecznego, globalne relacje biznesowe, public relations, media społecznościowe w biznesie, psychologia w rekrutacji, analiza zachowań użytkowników serwisów internetowych, analiza rynku pracy, neuromarketing.

Kariera i praca:

Nasi absolwenci pracują w:

  • obszarach HR jako specjaliści,
  • agencjach reklamy i marketingu jako specjaliści
  • firmach kreowania wizerunku,
  • organizacjach jako trenerzy biznesu.