Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(USZ) Filozofia, stacjonarne studia I stopnia

Details
Code USZ_S1-FF
Organizational unit Uniwersytet Szczeciński
Field of studies Filozofia
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
WWW address https://hum.usz.edu.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Filozofia, czyli „umiłowanie mądrości”, to najstarsza nauka, będąca matką wszystkich innych dyscyplin. Od ponad 2500 lat pomaga ludziom zrozumieć otaczający ich świat. Studiujący oprócz zdobywania wiedzy na temat historii filozofii doskonalić może umiejętności racjonalnego argumentowania, ćwiczenia się w odważnym stawianiu trudnych pytań oraz podnosić swoje kompetencje logiczne oraz rozumienia i interpretowania tekstów. Absolwent rozumie i docenia złożoność otaczającego świata oraz naturę i siłę myśli ludzkiej, która zmieniała i nadal zmienia bieg dziejów..

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:
• interpretować ważne dla kultury teksty filozoficzne,
• precyzyjnie formułować swoje opinie i sprawnie argumentować,
• rozpoznawać indoktrynację oraz ideologię w dyskursie publicznym,
• dyskutować o dylematach etycznych i światopoglądowych.