Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(USZ) Eksploatacja zasobów naturalnych, stacjonarne studia I stopnia

Details
Code USZ_S1-EZN
Organizational unit Uniwersytet Szczeciński
Field of studies Eksploatacja zasobów naturalnych
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
WWW address https://spr.usz.edu.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

o kierunek odpowiedni dla osób zainteresowanych wszechstronnymi uwarunkowaniami działań związanych z eksploatacją zasobów naturalnych, które wiążą swoją przyszłość z gospodarowaniem szeroko rozumianymi zasobami środowiska. Program studiów uwzględnia zapotrzebowanie na działania związane z oceną stanu zasobów naturalnych, projektowaniem racjonalnej eksploatacji oraz przygotowaniem nowoczesnych metod jej realizowania. Dzięki realizacji zajęć w terenie studenci uzyskują również umiejętności praktyczne.
Absolwenci kierunku, po obronie pracy inżynierskiej, uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.

Nauczysz się: 

  • oceniać stan, wielkość i jakość zasobów naturalnych środowiska oraz detekcji ich lokalizacji i dokumnetowania,
  • stosować najnowsze osiągnięcia z zakresu technologii pozyskiwania i przetwarzania bogactw naturalnych, w tym zasobów żywych,
  • oceniać wariantowość inwestycji związanych z eksploatacją zasobów naturalnych w oparciu o wiedzę z zakresu tzw. BAT (Best Available Techniques),
  • wykorzystywać kompleksową wiedzę w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach administracyjnych.