Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(USZ) Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne studia I stopnia

Details
Code USZ_S1-BW
Organizational unit Uniwersytet Szczeciński
Field of studies Bezpieczeństwo wewnętrzne
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
WWW address https://nsp.usz.edu.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studiujący zapoznać się mogą z istotnymi kwestiami dotyczącymi np. przestępczości i terroryzmu oraz uzyskać wiedzę i umiejętności przydatne zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:
• kierowania i zarządzania zespołami ludzkimi w działaniach na rzecz bezpieczeństwa, w szczególności zarządzania kryzysowego,
• zbierania i analizy informacji dotyczących zagrożeń kryminalnych i terrorystycznych,
• interpretacji i stosowania prawa obowiązującego w Polsce,
• postępowania w ochronie danych osobowych i informacji niejawnych,
• prowadzenia audytów bezpieczeństwa w organizacji, dotyczących różnego rodzaju zagrożeń,
• organizacji i zabezpieczania imprez masowych,
• prowadzenia działań mających na celu zapobieganie przestępczości i innym niekorzystnym zjawiskom społecznym.