Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(USZ) Baltic Region Studiesą, stacjonarne studia I stopnia

Details
Code USZ_S1-BRS
Organizational unit Uniwersytet Szczeciński
Field of studies Baltic Region Studies
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction English
Admission limit 3
WWW address https://hum.usz.edu.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Anglojęzyczne studia pierwszego stopnia Baltic Region Studies to nowoczesny i interdyscyplinarny kierunek przeznaczony dla osób, które chcą zgłębiać wiedzę o regionie Morza Bałtyckiego i poznać specyfikę badań nad problematyką morską strefy bałtyckiej.  

Studia te pozwalają poznać bogatą przeszłość regionu, zrozumieć złożone uwarunkowania środowiskowe zachodzące w nim dawniej i współcześnie (procesy polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe). Wiedzę z wielu różnych dziedzin będą przekazywać najlepsi specjaliści z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych.

Kandydaci muszą znać język angielski w stopniu umożliwiającym studiowanie w tym języku.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:

  • rozumieć procesy polityczne, ekonomiczne, środowiskowe, społeczne i kulturalne zachodzące współcześnie, jak i te, które zachodziły na przestrzeni wieków w obszarze regionu Morza Bałtyckiego, 
  • dostrzegać przebieg i konsekwencje rozwoju dziejowego na współczesne wydarzenia, 
  • analizować krajobraz historyczny nowoczesnymi metodami teledetekcji, 
  • poznasz specyfikę badań problematyki morskiej na przykładzie Strefy Bałtyckiej, szanse oraz zagrożenia, jakie stwarza jego geopolityczne położenie, 
  • zdobędziesz wiedzę o możliwościach wieloaspektowej współpracy międzynarodowej w tym regionie oraz wyzwaniach na przyszłość, 
  • nauczysz się wybranych języków tego regionu.