Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(USZ) Psychologia, stacjonarne studia jednolite magisterskie

Details
Code USZ_JM-PS
Organizational unit Uniwersytet Szczeciński
Field of studies Psychologia
Form of studies Full-time
Level of education Unitary (first+second cycle)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
WWW address https://nsp.usz.edu.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Program pięcioletnich studiów obejmuje wiedzę z zakresu procesów poznawczych, emocji i motywacji, osobowości, psychologii różnic indywidualnych, psychologii społecznej, psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia, psychometrii, diagnozy psychologicznej, pomocy psychologicznej oraz psychopatologii. Na roku IV i V odbywają się głównie zajęcia specjalizacyjne o charakterze praktycznym.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Absolwent studiów kierunku psychologia posiada wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym oraz aplikacyjnym psychologii. Wykazuje się gruntowną znajomością metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej, a w szczególności umie kompetentnie korzystać z gotowych narzędzi diagnostycznych oraz samodzielnie konstruuje nowe narzędzia poprawne pod względem psychometrycznym. Ponadto rozumie zachowania innych ludzi, emocje i motywacje, ponieważ w trakcie studiów uczy się rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu jednostki, grupy czy społeczeństwa.