Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(USZ) Geologia, stacjonarne studia II stopnia

Details
Code USZ-S2-GE
Organizational unit Uniwersytet Szczeciński
Field of studies Geologia
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
WWW address https://spr.usz.edu.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Student uzyska wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu zrozumieć zjawiska i procesy
zachodzące w obrębie przyrody nieożywionej.
Program studiów obejmuje szczegółową wiedzę z zakresu nauk geologicznych, a także ogólną
wiedzę z zakresu niektórych innych nauk przyrodniczych i pomocniczych (ścisłych i technicznych), takich jak: fizyka, chemia, matematyka, statystyka, kartografia, oceanografia, co pozwoli mu na zrozumienie funkcjonowania geosystemu, w szczególności tych procesów, które zachodzą w obrębie litosfery i kształtują powierzchnię Ziemi.

Nauczysz się:
• wykonywać i nadzorować prace geologiczno-inżynierskie, związane z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych dotyczące m.in. ochrony brzegu morskiego,
• wykonywać prace hydrogeologiczne związane z poszukiwaniem i eksploatacją wód podziemnych,
• gromadzić, przetwarzać i archiwizować różnorodne informacje geologiczne z zastosowaniem technik komputerowych wykorzystujących specjalistyczne oprogramowanie.

Czas trwania studiów: 4 semestry.

Przykładowe przedmioty:
Metody badawcze w geologii, lądowe i morskie środowiska sedymentacyjne, poszukiwanie i dokumentowanie złóż oceanicznych, poszukiwanie i dokumentowanie złóż czwartorzędu, ćwiczenia terenowe z geologii Polski, ćwiczenia terenowe z kartografii czwartorzędu w morskiej strefie brzegowej.