Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UPJPII) prawo kanoniczne, studia jednolite magisterskie, stacjonarne

Details
Code UPJPII_PRAWO_KANONICZNE
Organizational unit Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Field of studies prawo kanoniczne
Form of studies Full-time
Level of education Unitary (first+second cycle)
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
WWW address https://wpk.upjp2.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia prawa kanonicznego przygotowują do pracy w administracji i w sądach kościelnych. Ponadto, absolwenci wydziału – duchowni oraz świeccy – mogą służyć także fachową pomocą w poradnictwie przedprocesowym w zakresie spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz pełnić funkcje adwokata kościelnego w tych sprawach.

Absolwenci studiów na Wydziale Prawa Kanonicznego UPJPII w Krakowie uzyskują dwa dyplomy: dyplom państwowy – magister prawa kanonicznego oraz dyplom kościelny – licencjat prawa kanonicznego.

W ramach programu kształcenia, w szczególności na trzecim, czwartym oraz piątym roku studiów, zgodnie z wymaganiami Stolicy Apostolskiej, wykładane są wszystkie księgi Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku oraz pozostałe obowiązujące normy kanoniczne, przepisy polskiego kanonicznego prawa partykularnego i wstęp do Kodeksu kanonów Kościołów wschodnich, a także dyscypliny pokrewne: filozofia prawa i teologia prawa kanonicznego, relacje między Kościołem a społecznością świecką, metodologia prawna, elementy prawa rzymskiego, podstawy prawa cywilnego, historia prawa kanonicznego, elementy psychologii, psychiatrii i medycyny sądowej. Prowadzone są także w ramach prowadzonych studiów ćwiczenia z prawa małżeńskiego, procesowego i administracyjnego oraz realizowana jest praktyka sądowa.

Natomiast dwa pierwsze lata studiów poświęcone są w zdecydowanej większości na studiowanie przedmiotów filozoficznych oraz teologicznych, których poznanie jest niezbędne do właściwego zrozumienia roli oraz funkcji prawa kanonicznego we wspólnocie Kościoła.

Stałą praktyką Wydziału Prawa Kanonicznego UPJPII w Krakowie jest zapraszanie na wykłady gościnne polskich pracowników pracujących w instytucjach Kurii Rzymskiej, w szczególności z Trybunałów Apostolskich, oraz organizowanie wyjazdów naukowych do Rzymu w celu poznania codziennego funkcjonowania tychże instytucji.

Studia prawa kanonicznego mają za zadanie praktycznie przygotować – w oparciu o zdobytą wiedzę oraz praktyki odbyte w kuriach diecezjalnych, sądach kościelnych oraz kancelariach prawnych – do poprawnego stosowania prawa kanonicznego na różnych odcinkach współczesnego funkcjonowania Kościoła katolickiego.