Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UPJPII) pedagogika, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UPJPII_PED_S2
Organizational unit Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Field of studies Pedagogika
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://ipinor-wns.upjp2.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia drugiego stopnia na kierunku PEDAGOGIKA przygotowują do pracy w obszarze pomocy i wsparcia dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Praktyczny charakter kształcenia pozwoli na optymalne wykorzystanie przez absolwentów zdobytej wiedzy i umiejętności w obszarach związanych z dwoma proponowanymi specjalnościami: RESOCJALIZACJA Z SOCJOTERAPIĄ oraz TANATOPEDAGOGIKA. Specjalność wybierana jest już na pierwszym roku studiów.


Resocjalizacja z socjoterapią

Studia na kierunku pedagogika w ramach specjalności Resocjalizacja z socjoterapią mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga resocjalizacyjnego i socjoterapeuty. Celem studiów jest wyposażenie studenta w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną i kompetencje pozwalające podejmować efektywne działania diagnostyczne, wychowawcze, profilaktyczne i terapeutyczne w obszarze wsparcia społecznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Absolwenci mogą podjąć pracę w młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, kurateli sądowej, ośrodkach kuratorskich, aresztach śledczych, zakładach karnych, pogotowiach opiekuńczych, policyjnej izbie dziecka, świetlicach socjoterapeutycznych oraz innych organizacjach rządowych i pozarządowych działających w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji.


Tanatopedagogika

Druga specjalność to tanatopedagogika, jedyna taka specjalność w Polsce. Już sama nazwa budzi zaskoczenie, a tym bardziej obszar, którym się zajmuje. Tanatopedagogika to wychowanie ze świadomością kresu życia. W pierwszym znaczeniu to pedagogiczna praca z osobami chorymi, które są u kresu życia. Umiejętności towarzyszenia im można się nauczyć przede wszystkim od tych, którzy mają doświadczenie w pracy z osobami umierającymi. Właśnie tacy specjaliści prowadzą zajęcia z tanatopedagogiki. Opiekują się także studentami podczas praktyk – w hospicjach, w domach chorych osób, w domach pomocy społecznej i innych placówkach.
Tanatopedagogika to także praca z rodziną chorego człowieka, która potrzebuje wsparcia. Nie mniej ważna jest również tanatoedukacja, która przygotowuje społeczeństwo do właściwego podejścia do osób chorych, a także do tematyki umierania i śmierci. Nasze studia nie są smutne. Są ukierunkowane na życie, nadzieję i rozwój.

By sprostać tak poważnym wyzwaniom pedagogicznym, odwołujemy się do wartości, ale szczególnie cenimy te, które głosił i przypominał Jan Paweł II. Podkreślamy, że ważna jest przede wszystkim miłość do potrzebującego człowieka.
Zapraszamy również na studia pierwszego stopnia w specjalnościach: resocjalizacja z socjoterapią oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną.