Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UPJPII) nauki o rodzinie, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UPJPII_NOR
Organizational unit Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Field of studies Nauki o rodzinie
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
WWW address https://ipinor-wns.upjp2.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia na kierunku Nauki o rodzinie prowadzone są w systemie trzyletnich studiów zawodowych (licencjat). Podczas 6 semestrów studiów pierwszego stopnia student nabywa wiedzę dotyczącą małżeństwa i rodziny wynikającą z nauk psychologicznych, pedagogicznych, socjologicznych, biomedycznych i prawnych, a także filozoficzno – teologicznych.

Istnieje możliwość wyboru jednej z dwóch interesujących specjalności:

  • Mediacje rodzinne
  • Terapia zajęciowa

Studenci decydują o wyborze specjalności po ukończeniu I semestru.


Mediacje rodzinne

W trakcie specjalności przygotowujemy wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia mediacji rodzinnych, które są wykorzystywane w konfliktach małżeńskich i rodzicielskich oraz konfliktach mających miejsce w sytuacji rozstania się małżonków, rozwodu i separacji. Mediator posiada wiedzę w zakresie szeroko rozumianego wsparcia rodziny w wielu obszarach: psychologiczno-pedagogicznych, socjalnych, prawnych i innych.


Terapia zajęciowa

W trakcie specjalności przygotowujemy wykwalifikowaną kadrę do pracy z osobami różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności. Student nabywa wiedzę i umiejętności do prowadzenia różnych form terapii (ergoterapia, arteterapia – biblioterapia, muzykoterapia itp.), która ma za zadanie uaktywnić uczestnika. Celem prowadzonej terapii jest zwiększenie sprawności manualnej, intelektualnej i fizycznej pacjenta. Zdobycie umiejętności praktycznych zapewniają praktyki w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, domach pomocy społecznej itp.

Ponadto student ma możliwość zdobycia umiejętności praktycznych związanych z organizowaniem pomocy finansowej, pedagogicznej oraz wsparcia psychicznego dla zapewnienia podstawowych warunków życia, wzmacnianiem zdolności środowisk lokalnych i rodzin do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz prowadzeniem poradnictwa przez udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych. Absolwent jest przygotowany do pracy m.in. w charakterze wykwalifikowanego terapeuty zajęciowego.