Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UPJPII) filozofia, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UPJPII_FILOZOFIA_2ST
Organizational unit Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Field of studies Filozofia
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
WWW address https://wf.upjp2.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia uzupełniające magisterskie to oferta dla osób, które ukończyły studia wyższe na dowolnym kierunku. Podczas wykładów studenci poznają kluczowe zagadnienia filozoficzne, poznają i doskonalą używanie narzędzi filozoficznych. Uzupełnieniem wykładów są ćwiczenia, których przedmiotem jest analiza tekstów źródłowych i dyskusja wokół poruszanych w nich problemów. Obok obowiązkowych wykładów i ćwiczeń, studenci uczestniczą w unikalnych wykładach monograficznych, których oferta zmienia się co semestr. Translatoria filozoficzne pozwalają sięgnąć do zasobów niedostępnych w języku polskim. Dodatkowo studenci mogą uzyskać uprawnienia pedagogiczne do nauczania filozofii i etyki. Kładziemy nacisk na jakość procesu kształcenia poprzez podejście personalistyczne (student jest konkretną osobą, która ma indywidualne zainteresowania i problemy), budowanie relacji mistrz-uczeń, bogatą ofertę możliwości rozwoju w ramach i poza programem studiów, pracę tylko w małych grupach, preferowanie ustnej formy egzaminów.

Studia magisterskie trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się obroną pracy dyplomowej, pisanej na temat wybrany przez studenta w porozumieniu z promotorem. Absolwent otrzymuje dyplom magistra, równoważnym z kanonicznym stopniem licencjata naukowego.

Najważniejsze umiejętności absolwenta filozofii:

  • głębsze poznanie samego siebie,
  • krytyczne myślenie,
  • odporność na manipulacje,
  • skuteczna argumentacja,
  • nawyk samokształcenia,
  • elastyczny umysł,
  • nieszablonowe/twórcze myślenie.

Filozofia jest zawsze dobrym wyborem, jeżeli zależy Ci na podniesieniu jakości swojego myślenia. Trening umiejętności filozoficznych, takich jak rzetelna i krytyczna argumentacja, logiczne myślenie, analiza myśli czy dialog, korzystnie wpłynie na Twoje zdolności intelektualne. Szerokie horyzonty, jakie zyskujesz dzięki studiowaniu filozofii, pozwolą Ci w sposób kreatywny i nieszablonowy łączyć dostępne dane, wyciągać z nich wnioski i rozwiązywać problemy, jakie postawi przed Tobą życie.

Według najnowszego rankingu "Perspektyw", absolwenci WF UPJPII najlepiej radzą sobie na rynku pracy (w porównaniu do absolwentów innych wydziałów filozoficznych). Według najnowszego rankingu "Perspektyw" w Polsce zajmujemy 5. miejsce wśród wydziałów filozoficznych i okazaliśmy się najlepsi w największej liczbie kategorii!

Nasz Wydział szczyci się znakomitą kadrą naukowo-dydaktyczną. Mamy najlepszy w Polsce stosunek ilości wykładowców do studentów, co oznacza, że Twój opiekun naukowy będzie miał dla Ciebie więcej czasu niż gdziekolwiek indziej. Dzięki indywidualnemu podejściu nasi studenci rozwijają się w różnych kierunkach i mają dużą dowolność w określaniu swoich zainteresowań.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Wydziału Filozoficznego UPJPII wf.upjp2.edu.pl W Menu odnośnik „Kandydaci” zawiera nasze odpowiedzi na wiele pytań nurtujących osoby zainteresowane studiowaniem na kierunku filozofia. W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą, prosimy o kontakt, dialog to nasza specjalność od ponad 2500 lat.


Po pierwszym semestrze studiów możliwy jest wybór jednej z następujących specjalności:

Filozofia systematyczna

Studia filozoficzne drugiego stopnia o specjalności: filozofia systematyczna pogłębiają u absolwenta motywację do pozyskiwania i doskonalenia wiedzy o nurtujących problemach współczesnego życia człowieka i procesach historyczno-kulturowych zachodzących w świecie. Istotnym zadaniem studiów jest kształtowanie postawy otwartości na problemy komunikacji społecznej oraz umiejętności rozpoznawania ważnych aspektów procesów kulturowych.

W toku studiów absolwenci nabywają umiejętność analizy i interpretacji tekstów filozoficznych. Uczą się krytycznego myślenia, dzięki czemu stają się aktywnymi i samodzielnymi uczestnikami życia publicznego. Mają szansę lepiej poznać siebie, zrozumieć swoje relacje z innymi (rodzina, przyjaźń, praca). Absolwenci specjalności filozofia systematyczna posiadają wystarczającą wiedzę z zakresu historii filozofii oraz kierunków i szkół filozoficznych aby mieć rozeznanie w dyscyplinie a zarazem, dzięki dużemu wyborowi unikalnych, autorskich wykładów monograficznych, mogą kształtować swoje zainteresowania. Indywidualny rys badaniom studenta nadaje zwłaszcza praca na seminarium dyplomowym, pod kierunkiem i opieką samodzielnego pracownika naukowego.

Minimalna liczba osób do uruchomienia specjalności: ta specjalność jest zawsze uruchamiana.


Filozofia w nauce

W trakcie wykładów, ćwiczeń, translatoriów i seminariów studenci specjalności zetkną się z kluczowymi zagadnieniami filozofii nauki i umysłu, psychologii poznawczej. Będzie to okazja do zgłębienia odwiecznego pytania o naturę umysłu, które dzięki osiągnięciom współczesnej nauki przeradza się w wiele pytań szczegółowych: jak umysł ma się do ciała? Na ile ludzki mózg przypomina komputer? Jak ludzki umysł wyewoluował? Jak informacje z różnych zmysłów scalane są w jeden strumień świadomości? Jak wpływają na siebie procesy poznawcze i emocje? Aby rzucić choć trochę światła na te pytania, nie wystarczy być specjalistą w jednej dziedzinie – konieczne jest podejście interdyscyplinarne. W związku z tym, absolwenci specjalności nauczą się odnajdywać powiązania pomiędzy różnymi dziedzinami wiedzy, a także tropić filozoficzne zagadnienia uwikłane (choć niekoniecznie widoczne „na pierwszy rzut oka”) w teorie współczesnej nauki.


Etyka stosowana

W toku studiów Studenci Specjalności Etyka Stosowana nabywają umiejętności krytycznej analizy i interpretacji tekstów etycznych, tłumaczenia tekstów filozoficznych na język polski, twórczego i krytycznego myślenia oraz formułowania, przedstawiania i uzasadniania własnych poglądów. Posiądą również podstawy do samodzielnych poszukiwań światopoglądowych i etycznych oraz identyfikowania problemów współczesności, jak również nabędą umiejętności reagowania na te problemy. Wykładowcy specjalności kładą nacisk na stosowanie praktycznych umiejętności filozoficznych do współczesnych problemów etycznych.
Specjalność jest odpowiedzią na zapotrzebowanie nie tylko rynku ale i całej szeroko rozumianej sfery życia publicznego, w której coraz częściej bardzo wyraźnie widoczna jest potrzeba obecności specjalistów od etyki.


Filozofia i chrześcijaństwo

Filozofia i chrześcijaństwo, a świat współczesny to specjalność w ramach dwuletnich studiów magisterskich z filozofii na Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Zajmujemy się starożytnymi Ojcami Kościoła, średniowieczną scholastyką i relacją chrześcijaństwa do myśli nowożytnej i ponowożytnej. Studiujemy stare i nowe argumenty za istnieniem Boga, epistemologię religii, język religijny, problem zła, nowy ateizm, feminizm, rosyjską filozofię religijną, pluralizm religijny i filozofię postsekularną.