Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UPJPII) archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UPJPII_ARCHIWISTYKA_1ST
Organizational unit Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Field of studies Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
WWW address https://ih-whidk.upjp2.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia z zakresu archiwistyki, zarządzania dokumentacją i infobrokerstwa są ukierunkowane na kształcenie przyszłych archiwistów, zarządców dokumentacji oraz infobrokerów. Program został pomyślany w taki sposób, aby absolwenci stali się specjalistami informacji niezależnie od sposobu jej wytworzenia i formy zapisu. W procesie kształcenia położono nacisk na bezpieczne przechowywanie dokumentacji elektronicznej, zarządzania informacją, przetwarzania danych, infobrokeringu czyli pozyskiwania, oceny, analizy i dostarczania różnego typu informacji na zlecenie.

Coraz szybciej rozrastające się zasoby informacji dostępne w sieci sprawiają coraz większe trudności osobom nieposiadającym doświadczenia i umiejętności w korzystaniu z nich, czyli także w wyszukiwaniu informacji. Tu pojawiają się możliwości dla aktywności brokera informacji (infobrokera), czyli osoby która oferuje swoje usługi w zakresie odnalezienia i udzielenia konkretnej informacji. Ale też zobowiązuje się do jej weryfikacji, nie tylko dając gwarancję trafności znalezionej informacji w stosunku do zleconych poszukiwań, jej jakości, ale także pomaga – jeśli zachodzi taka potrzeba – w zrozumieniu pozyskanych informacji i ich źródeł.

Połączenie kształcenia archiwalnego z kształceniem z zakresu zarządzania zapisami informatycznymi w przyszłości przysporzy także archiwistów posiadających kompetencje w zakresie zastosowania i wykorzystania nowoczesnej technologii informacyjnej i komunikacyjnej w różnych formach działalności związanej z funkcjonowaniem archiwów. Także specjalistów w zakresie wszechstronnego wyszukiwania informacji w bazach danych i w sieci Internet oraz tworzenia i udostępniania specjalistycznych baz informacyjnych.

Nasz Uniwersytet prowadzi kierunek o profilu praktycznym dzięki czemu studenci odbywają zwiększoną liczbę godzin ćwiczeń oraz praktyk zawodowych. Kierunek w sposób całościowy kształci profesjonalistów informacji. Absolwent będzie mógł pracować w instytucjach kultury takich jak archiwa historyczne, działy rękopisów bibliotek czy muzeów. Miejsce pracy znajdzie również w archiwach zakładowych i składnicach akt – miejscach w urzędach i firmach, gdzie jest przechowywana cała dokumentacja organizacji. Może również pracować w jednostkach nie merytorycznych – biurach i kancelariach oraz na samodzielnym stanowisku koordynatora czynności kancelaryjnych. Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne pozwalające na pracę z informacją w postaci analogowej (dokumentacja papierowa, fotografie, materiały audiowizualne) oraz cyfrowej

Doskonale przygotowana kadra profesorska, posiadająca liczne osiągnięcia i doświadczenie tutorskie pomoże studentowi wykształcić także umiejętności niezbędne do realizowania projektów badawczych.