Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UO) Zarządzanie Publiczne, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UO_ZP_MGR_D2
Organizational unit Uniwersytet Opolski
Field of studies Zarządzanie Publiczne
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

5 miejsc 

 Kierunek powstał w wyniku realizacji projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni. Wartość projektu: 9 196 705,93 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 7 750 983,76 zł

Kierunek Zarządzanie publiczne odpowiada na wyzwania rynku pracy i oczekiwania młodych ludzi. Daje studentom wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które pomogą skutecznie stawić czoła wyzwaniom współczesności, przede wszystkim jeśli chodzi o znalezienie pracy w sektorze administracji, w biznesie oraz w organizacjach pozarządowych (NGO).

Zarządzanie sobą, grupą, instytucją czy też dostępnymi zasobami, w tym czasem, jest niezwykle ważne, co pokazują ścieżki rozwoju zawodowego naszych studentów. W lipcu 2022 roku wypromowaliśmy pierwszych absolwentów studiów licencjackich – podjęli już pracę m.in. w centrach zarządzania kryzysowego, organizacjach pozarządowych o międzynarodowym zasięgu czy też filiach korporacji transnarodowych. Możesz do nich dołączyć!

Główny nacisk w programie studiów kładziemy na praktyczne kształcenie umiejętności i kompetencji społecznych. Prowadzącymi przedmioty na kierunku są – oprócz nauczycieli akademickich – także praktycy i eksperci, posiadający branżowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe we współpracy z administracją oraz organizacjami pozarządowymi. W ramach kierunku Zarządzanie publiczne uruchomiliśmy cykl kształcenia umiejętności skoncentrowany na praktycznym zarządzaniu w kluczowych obszarach: projekty, przywództwo, kariera, komunikacji, organizacje pozarządowe i inne.

 

W ubiegłych latach na kierunku Zarządzanie publiczne zajęcia prowadzili m.in. Prezydent Miasta Opola, wice-Marszałek Województwa Opolskiego, Komendant Wojewódzki Policji, przedstawiciele biznesu międzynarodowego, krajowego i regionalnego, a także liczne grono ekspertów z innych instytucji współpracujących z Wydziałem Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej.

Czego uczy się na Zarządzaniu publicznym?

Każdy nasz absolwent otrzymuje podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianego zarządzania publicznego, umożliwiającego zarządzanie sobą, grupą i zespołem. W ramach studiów każdy student zrealizuje program praktyk zawodowych, który trwa aż 3 semestry, realizowany w powiązaniu z seminarium magisterskim.

Studenci mają możliwość poznania m.in. podstaw nowoczesnego projektowania (praca projektowa). Zdobytą wiedzę teoretyczną uczą się stosować w praktyce poprzez identyfikację problemu, przygotowanie projektu, jego realizację i rozliczenie. Posiądą także umiejętności z zakresu kompetencji miękkich oraz specjalistycznych kompetencji w obsłudze projektów cyfrowych. Dowiedzą się jak zarządzać wizerunkiem oraz karier, a także jak zarządzać w sytuacjach kryzysowych oraz w międzynarodowym środowisku.

Absolwenci kierunku Zarządzanie publiczne zdobędą kompetencje językowe z języka obcego na poziomie B2+ oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu administracji publicznej. Ponadto uzyskają umiejętności z zakresu technologii informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania otoczenia wirtualnego do przygotowania i realizacji projektów zawodowych.

Program studiów został tak opracowany, by absolwent Zarządzania publicznego był jak najlepiej przygotowany do podjęcia pracy w organach administracji centralnej, regionalnej i lokalnej, przedsiębiorstwach prywatnych oraz w NGO’sach.