Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UO) Zarządzanie, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UO_ZARZ_MGR_D2
Organizational unit Uniwersytet Opolski
Field of studies Zarządzanie
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

I rok profil praktyczny ( sem 2) - 5 miejsc

 

Zarządzanie to jeden z najbardziej otwartych, interdyscyplinarnych kierunków studiów o bardzo szerokim spektrum tematycznym. To wyjątkowy kierunek dający możliwość naturalnej identyfikacji własnych zainteresowań i wykorzystania indywidualnej kreatywności.

Z punktu widzenia zwiększania szans na rynku pracy Zarządzanie na WE UO to najlepsze towarzystwo ludzi aktywnych, odpowiedzialnych i zaangażowanych w procesie wyboru ścieżki własnego rozwoju zawodowego. Kluczową rolę przypisuje się w nim umiejętnościom pracy zespołowej, komunikowania się, gospodarowania kapitałem społecznym i własnym czasem, wymaganym w każdej organizacji i na każdym stanowisku. Wysoki poziom kompetencji nabytych i doskonalonych na kierunku Zarządzanie pozwoli na sprawne zarządzanie w przedsiębiorstwach wytwórczych i usługowych, w jednostkach sektora publicznego oraz organizacjach społecznych.

 

Czego uczy się na zarządzaniu?

W trakcie studiów student zapoznaje się z dziedziną nauk o zarządzaniu ze szczególnym uwzględnieniem teorii organizacji i zarządzania, w tym zarządzania jakością, zasobami ludzkimi. Jednocześnie uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, finansów przedsiębiorstwa, rachunkowości, prawa. Jako przygotowanie do podejmowania decyzji student zdobywa umiejętności z zakresu metod i technik analizy sytuacji przedsiębiorstwa (statystyka, ekonometria  i matematyka, technologia informacyjna).

Zgodnie z własnymi zainteresowaniami, student ma do wyboru profil bardziej zorientowany na zarządzanie przedsiębiorstwami produkcyjno-handlowymi (zarządzanie marketingowe) lub  innymi organizacjami (zarządzanie kapitałem społecznym) z dostosowanym układem przedmiotów specjalistycznych oraz fakultatywnych.

Studenci mają możliwość pozyskiwania i rozwijania wiedzy ekonomicznej oraz uzyskania certyfikatu EBC*L w Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym istniejącym na naszym Wydziale. Międzynarodowy certyfikat umiejętności gospodarczych, czyli Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych stanowi świadectwo praktycznej wiedzy ekonomicznej i jest uznawany w większości krajów europejskich.

Proces kształcenia na kierunku Zarządzanie pierwszego stopnia o profilu praktycznym zapewni studentom wysokie kompetencje, pożądane na rynku pracy. Szerokie zastosowanie innowacyjnych metod kształcenia (case study, projekty, zajęcia w terenie, certyfikacje) oraz aktywizacja studentów czyni proces kształcenia bardziej atrakcyjnym, a jednocześnie pozwala na zdobycie przez nich kwalifikacji praktycznych, tak istotnych z punktu widzenia pracodawców. Program studiów zapewni studentom warunki do rozwoju kompetencji i kreatywności. Stosowanie nowoczesnych metod kształcenia pozytywnie wpływa także na podnoszenie kwalifikacji pracowników, stymulując ich do kreowania postaw innowacyjnych. Zajęcia będą wzbogacane poprzez wizyty studyjne i bezpośredni kontakt z praktyką gospodarczą.

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym nabędzie zaawansowaną wiedzę z zakresu zarządzania, pozna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, będzie przygotowany do zachowań przedsiębiorczych. Posiądzie umiejętności i kompetencje do rozpoznawania, diagnozowania, oceny i rozwiązywania problemów wynikających z funkcjonowania i rozwoju organizacji w zmiennym otoczeniu, do określenia jego wpływu na dalszy rozwój. Absolwent nabędzie umiejętności samodzielnej i grupowej analizy i oceny organizacji, grup strategicznych, sektora i gospodarki oraz komunikatywnego ich prezentowania w języku polskim i obcym. Będzie też przygotowany do samodzielnego uczenia się, poszerzania i aktualizowania wiedzy oraz do przestrzegania zawodowych standardów etycznych oraz podejmowania pracy we wszystkich instytucjach i organizacjach gospodarczych - w różnych typach przedsiębiorstw w dowolnym sektorze i branży, w jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach publicznych, instytucjach finansowych, bankach; może też prowadzić własną działalność gospodarczą. Ponadto będzie gotowy na zmianę zawodu i stanowiska pracy, do kształcenia ustawicznego, podnoszenia i poszerzania kwalifikacji. Absolwent będzie postrzegany jako wiarygodny, kompetentny pracownik, skutecznie i w sposób społecznie odpowiedzialny angażujący się w rozwiązywanie problemów środowiska zawodowego.

Absolwenci kierunku Zarządzanie mogą zostać:

o   pracownikami wielu różnych przedsiębiorstw i instytucji,

o   dyrektorami instytucji finansowych i ubezpieczeniowych,

o   właścicielami małych i średnich przedsiębiorstw,

o   kierownikami wyższych i średnich szczebli w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych,

o   pracownikami instytucji naukowo-badawczych,

o   politykami i pracownikami administracji szczebla samorządowego.

Działalność studencka

Nasi studenci działają w kołach naukowych: Kole Naukowym Ekonomistów, Kole Naukowym Logistyki "LogPoint", dzięki czemu rozwijają swoje talenty i pasje badawcze. Od lat aktywnie uczestniczą w wielu konferencjach naukowych, przygotowują publikacje pod okiem opiekunów kół. Organizują spotkania i konferencje na Wydziale, warsztaty dla studentów z udziałem renomowanych firm konsultingowych.

Wydział Ekonomiczny prowadzi wymianę studentów między uczelniami krajowymi i zagranicznymi. Taką wymianę umożliwia Program Europejskiego Transferu Punktów (ECTS). Studenci, którzy chcą poznać i poszerzyć swoją wiedzę na innych uczelniach krajowych mogą skorzystać z programu MOST oraz podjąć studia za granicą w ramach programu Sokrates i DAAD.

 

Współpraca międzynarodowa

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego w ramach międzynarodowych umów prowadzi współpracę i wymianę studentów z następującymi uczelniami zagranicznymi:

 • Uniwersytet Sapienza w Rzymie Włochy
 • Uniwersytet of Malta
 • Uniwersytet la Coruna Hiszpania
 • Uniwersytet w Wilnie Litwa
 • Uniwersytet w Dijon Francja
 • Uniwersytet w Trier Niemcy
 • Uniwersytet w Poczdamie Niemcy
 • Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych Zittau/Goerlitz Niemcy
 • Wyższa Szkoła Zachodniej Saksonii w Zwickau Niemcy
 • Uniwersytet Selcuk Turcja,
 • Narodowy Uniwersytet Służb Podatkowych Ukrainy
 • Uniwersytet Kremenchuk Ukraina.