Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UO) Biologia, studia stacjonarne II stopnia

Details
Code UO_PT-BIOL-2ST
Organizational unit Uniwersytet Opolski
Field of studies Biologia
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Wolne sa 3 miejsca na II roku.

 

Studia magisterskie na kierunku Biologia są realizowane od ponad 20 lat. Dostosowując się do rynku pracy dla absolwentów tego kierunku urozmaiciliśmy siatkę przedmiotów umożliwiając każdemu studentowi realizację pracy magisterskiej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
Wybierając odpowiednią ścieżkę bloku magisterskiego może on realizować swoje zainteresowania w kierunku biologii medycznej, biologii nauczycielskiej z blokiem przedmiotów pedagogicznych czy gospodarki środowiskiem przyrodniczy. Dodatkowo dla osób zainteresowanych na kierunku Biologia oferujemy ścieżkę kształcenia wyłącznie w języku angielskim z realizacją zajęć z zakresu paleobiologii.
 Największym atutem jest kadra. Młoda i pełna pasji (nawet wśród profesorów), do tego z wieloma sukcesami na arenie międzynarodowej. Studenci biorą udział w pracach wykopaliskowych w Krasiejowie, gdzie znajduje się jedno z najcenniejszych stanowisk paleontologicznych na świecie.
  Wspieramy młodych naukowców specjalnymi programami badawczymi. Wielu naszych pracowników to także nasi absolwenci. Dla chętnych stypendia naukowe i indywidualny tok studiów oraz możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programu Erasmus i wielu innych inicjatyw. Prowadzimy współpracę z wieloma ośrodkami naukowymi, a studenci są zaangażowani w badania pracowników i zaprzyjaźnionych z nami jednostek naukowych

 


Biologia została przygotowana z naciskiem na przedmioty mające umożliwić osiągnięcie odpowiednich efektów uczenia się dotyczących planowania i analizy eksperymentów biologicznych oraz przedmioty dotyczące praktycznego wykorzystania wiedzy przyrodniczej.
Przedmioty na studiach magisterskich pozwalają studentowi zdobyć wiedzę zakresu: bioinformatyki i biologii sądowej oraz zagrożeń parazytologicznych; zajęć pedagogicznych jednocześnie odbywając praktykę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, co pozwoli im na zdobycie wiedzy umożliwiającej nauczanie biologii w placówka oświatowych; wiedzy o kształtowaniu i zarządzaniu zasobami środowiska przyrodniczego, procedur podejmowania decyzji i metod ochrony środowiska przyrodniczego, w tym obszarów Natura 2000, co pozwoli im na zdobycie doświadczenia koniecznego do wykonywania waloryzacji przyrodniczych, monitoringu przyrodniczego, przygotowywania raportów oddziaływania na środowisko oraz planowania i zarządzania przestrzenią; paleobiologii, geologii z praktyką terenową  – program studiów w języku angielskim, co pozwoli na zdobycie wiedzy dziedzin geologicznych takich jak Geologia, Paleohistologia, Geobiologia, Paleontologia, Mikropaleontologia.

 

 

Nasi studenci działają w kołach naukowych: biologów, paleontologów dzięki czemu rozwijają swoje pasje badawcze. Koło Naukowe Biologów organizuje wiele atrakcyjnych wyjazdów naukowo-badawczych na terenie całej Polski.
Od roku 2016 na UO działa tez Europejskie Centrum Paleontologiczne, które prowadzi działalność naukową, popularyzacyjną i dydaktyczną we współpracy z licznymi instytucjami zagranicznymi. Studenci mają możliwość praktyk i zbioru materiału badawczego nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Natomiast dużym atutem Uniwersytetu Opolskiego jest możliwość poszukiwania materiałów bezpośrednio na terenach Opolszczyzny. Głównym i szeroko znanym paleontologicznym odkryciem jest stanowisko dokumentacyjne „Trias” w Krasiejowie. Prowadzimy szkoły terenowe dla naszych partnerów z Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec itd. Studenci mają wielkie możliwości nawiązania kontaktów z kolegami poza granicami Polski.

 

 

Absolwent kierunku Biologia, dzięki uzyskanym kompetencjom merytorycznym będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w szkołach, muzeach, uniwersytetach, laboratoriach badawczych, agencjach turystycznych, a także w jednostkach zajmujących się ochroną przyrody, w tym przyrody nieożywionej, czyli geoparkach czy innych parkach przyrodniczych. Ponadto to może podjąć prace w: służbach ochrony środowiska (Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, itp.);  jednostkach administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną środowiska; parkach narodowych i krajobrazowych;  firmach zajmujących się wykonywaniem ocen oddziaływania na środowisko inwestycji różnego typu; firmach wykonujących ekspertyzy związane z opracowywaniem planów ochrony obiektów i obszarów objętych ochroną prawną; firmach wykonujących ekspertyzy związane z przygotowywaniem programów rolno-środowiskowych; pozarządowych organizacjach ekologicznych.

 

 


Absolwent kierunku Biologia i może kontynuować studia III stopnia w naszym Uniwersytecie.