Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UO) Paleobiologia, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UO_PALBIO_MGR_D2
Organizational unit Uniwersytet Opolski
Field of studies Paleobiologia
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

I i II rok - po 3 miejsca

 

Studia na kierunku Paleobiologia (studia II stopnia) kierowane są do osób zainteresowanych historią życia na Ziemi – osób które posiadają tytuł licencjata, inżyniera lub magistra biologii (i nauk pokrewnych) lub geologii (i nauk pokrewnych). Jeśli kandydat nie spełnia formalnych warunków, może zostać przyjęty po rozmowie kwalifikacyjnej sprawdzającej wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych.

Paleobiologia jako jedyny tego typu kierunek w kraju i jeden z niewielu w Europie ma szansę przyciągnąć studentów z innych województw i krajów. Wśród absolwentów kierunku Paleobiologia są osoby z tak odległych regionów jak województwo pomorskie, a także osoby z Niemiec, Portugalii, Belgii, Litwy czy Nigerii.

Z myślą o zapewnieniu wysokich kwalifikacji Wydział poprzez Europejskie Centrum Paleontologii współpracuje również z zagranicznymi uczelniami i instytucjami naukowymi (m. in. Uniwersytet w Bonn, Stowarzyszeniem Historii Naturalnej w Portugalii, Uniwersytetem Vrije w Brukseli, Belgijskim Stowarzyszeniem Paleontologicznym BVP).

Pracownicy naukowi uczestniczą w wielu bardzo ważnych konferencjach międzynarodowych oraz sami organizują podobne przedsięwzięcia w Uniwersytecie Opolskim w Instytucie Biologii i we współpracy z innymi ośrodkami (11th Creatceaous Symposium, 7 POKOS, Śląskie dinozaury nie tylko z Krasiejowa, 3rd IMERP i inne). Dodatkowo pracownicy Zespołu Badań Paleobiologicznych z pełnomocnictwa Rektora opiekują się Stanowiskiem Dokumentacyjnym „Trias” w Krasiejowie i tamtejszą Stacją Paleontologiczną UO, współpracują także z JuraParkiem Krasiejów i Cementownią Odra.

Liczne projekty prowadzone są we współpracy z wieloma zagranicznymi, prestiżowymi ośrodkami badawczymi (np. Uniwersytet w Bonn, Muzeum Historii Naturalnej w Maastrycht, Oertijdmuseum w Boxtel, Uniwersytetem w Oslo) a także innymi wiodącymi uczelniami w Polsce (Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Jagielloński, Instytutem Paleobiologii PAN, Uniwesytetem Gdańskim).

Realizowane przez zespół tematy badawcze to głównie paleobiologia, paleogeografia i paleoekologia kredowych bezkręgowców (prof. Elena Yazykova, mgr Dawid Mazurek), późnotriasowej fauny lądowej (prof. Adam Bodzioch, dr Mateusz Antczak, mgr Elżbieta Teschner), środkowo triasowej fauny morskiej (prof. Adam Bodzioch, dr Mateusz Antczak), oraz edukacji i turystyki paleontologicznej (dr Mateusz Antczak). Jako jeden z niewielu ośrodków intensywnie rozwinęliśmy także badania paleohistologiczne i badania mikroskamieniałości kręgowców.

 Studenci biorą udział w pracach wykopaliskowych w Krasiejowie, gdzie znajduje się jedno z najcenniejszych stanowisk paleontologicznych na świecie. Wciąż się rozwijamy, jesteśmy otwarci na zainteresowania studenta i dokładamy wszelkich starań aby umożliwić mu taką ścieżkę dydaktyczną, w ramach której będzie realizować praktyki i prowadzić własne pomysły badawcze.

Projekty badawcze, prace magisterskie to w zdecydowanej większości praca w terenie, a dopiero potem w laboratorium. Student ma możliwość wyboru tematyki pracy dyplomowej – zależnie od zainteresowań może badać kręgowce, bezkręgowce, rośliny lub mikroskamieniałości z paleozoiku, mezozoiku lub kenozoiku.

  Wspieramy młodych naukowców specjalnymi programami badawczymi oraz poprzez stypendia naukowe i indywidualny tok studiów oraz możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programu Erasmus i wielu innych inicjatyw. Prowadzimy współpracę z wieloma ośrodkami naukowymi, a studenci są zaangażowani w badania pracowników i zaprzyjaźnionych z nami jednostek naukowych

 

Z uwagi na specyfikę kierunku zajęcia wiążą się z przebywaniem w specyficznych warunkach środowiskowych (tereny górskie, leśne, łąki, mokradła, wyrobiska). Dodatkowo podczas realizacji zajęć wykorzystuje się sprzęt optyczny oraz student może mieć kontakt ze szkodliwymi, uciążliwymi lub niebezpiecznymi czynnikami (np. czynniki chemiczne, uczulające),

Studenci realizują zajęcia w budynkach przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

Kierunek dostępny dla osób z niepełnosprawnością, jednak duża część zajęć odbywa się w terenie (lasy, góry, łąki, mokradła, wyrobiska). Osoby, ze znaczną niepełnosprawnością ruchową mogą mieć problem z uczestniczeniem we wszystkich kursach terenowych oraz z obsługą mikroskopów czy pracą w laboratoriach chemicznych.

Czego uczy się na Paleobiologii?

Program studiów został ukształtowany w sposób, zapewniający zdobycie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, niezbędnej absolwentowi paleobiologii podejmującemu pracę w ośrodkach badawczych, laboratoriach, szkołach czy administracji publicznej w zakresie ochrony przyrody. W programie studiów uwzględniono bloki przedmiotowe z zakresu biologii (paleobotanika, paleobiologia bezkręgowców, paleobiologia kręgowców), ekologii (paleoekologia, katastrofy ekologiczne w historii Ziemi), nauk o Ziemi (podstawy geologii, geobiologia, geologia historyczna i biostratygrafia), ale także metody statystyczne czy przygotowanie do pisania pracy magisterskiej i publikacji naukowych.