Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UO) Matematyka - stacjonarne I stopień

Details
Code UO_MFII
Organizational unit Uniwersytet Opolski
Field of studies Matematyka
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 10
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Dostępne miejsca:

Po 5 osób na każdy rok

 

Matematyka na UO

Podstawą nauczania na kierunku Matematyka jest przyjazna i kameralna atmosfera, która wpływa na zacieśnianie stosunków z doświadczoną kadrą. Studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy na zajęciach, jak i podczas konsultacji, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby pomoc uzyskać mogą również drogą elektroniczną.
W trakcie zajęć główny nacisk położony jest na zrozumienie oraz praktyczne zastosowanie omawianych zagadnień. Pokazywana jest głównie droga do rozwiązania zadania, a nie tylko sam wynik działań. Zawartość koszyka oferowanych przedmiotów i ich treści dopasowywane są na bieżąco do aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku, dzięki stałej współpracy i wymianie doświadczeń z wiodącymi firmami makroregionu. W szczególności zajęcia mogą być prowadzone przez fachowców i ekspertów z poszczególnych branż rynkowych, wykorzystujących metody matematyczne; student ma możliwość wyboru przedmiotów zgodnych z profilem własnych zainteresowań.
Oferujemy dostęp do bogato wyposażonej biblioteki. W ramach studiów każdy student ma możliwość bezpłatnego korzystania z oprogramowania firmy Microsoft®, oraz innych producentów oprogramowania, zależnie od prowadzonych zajęć.

Nasze atuty to:
    nowatorskie, wspierane technikami informatycznymi podejście do nauczania,
    nowe atrakcyjne przedmioty odpowiadające potrzebom rynku pracy,
    nowoczesne zaplecze (przestronne sale konwersatoryjne, nowoczesne dostępne dla studentów pracownie komputerowe, multimedialne sale wykładowe, superszybkie łącze internetowe),
    przemyślane dopełnianie studiów poprzez seminaria, szkolenia, odczyty, spotkania z pracodawcami, obozy naukowe i rekreacyjne oraz wymiany studentów.

Czego uczy się na matematyce?

Są to studia matematyczne koncentrujące się na zagadnieniach, z jakimi matematyk spotka się w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki temu studenci optymalnie wykorzystują okres nauki opanowując – w sposób starannie przygotowany i przemyślany – szeroki zakres wiedzy i umiejętności praktycznych. Maksymalnie wykorzystujemy nasze nowoczesne laboratoria, od pierwszego semestru wspomagając komputerowo znaczną część przedmiotów.

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów

Przedmioty podstawowe, m.in.:
    Wstęp do logiki i teorii mnogości,
    Algebra liniowa,
    Analiza matematyczna,
    Algebra,
    Geometria,
    Rachunek prawdopodobieństwa,
    Równania różniczkowe,
    Modelowanie matematyczne,
    Statystyka.

Przykładowe przedmioty do wyboru:
    Matematyka finansowa,
    Teoria gier,
    Programowanie liniowe,
    Matematyka dyskretna,
    Zastosowania teorii liczb w kryptografii,
    Procesy stochastyczne,
    Metody probabilistyczne i eksperymenty,
    Teoria grafów.

Wspomaganie informatyczne matematyki:
    Techniki multimedialne,
    Zagadnienia składu tekstu matematycznego,
    Algorytmy,
    Programowanie,
    Pakiety matematyczne wiodących firm software’owych.

Działalność studencka

Nasi studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań działając w Naukowym Kole Matematyków. W ramach działalności koła uczestniczą w wykładach, warsztatach, konferencjach, konkursach. Organizują pokazy i warsztaty. Biorą udział w promocji i popularyzacji nauki.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań.

Po ukończeniu studiów są dobrze przygotowani do:
    samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej i umiejętności jej stosowania,
    wykorzystywania umiejętności abstrakcyjnego myślenia,
    podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach wymagających znajomości matematyki i jej zastosowań.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne (banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy handlowe i przemysłowe, firmy consultingowe).

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Matematyka może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Matematyka, Ekonomia.