Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UO) Informatyka, studia I stopnia, inżynierskie, stacjonarne

Details
Code UO_MFII-INF
Organizational unit Uniwersytet Opolski
Field of studies Informatyka
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Engineering)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Dostępne miejsca:

III rok - 1 miejsce

 

Informatyka na UO

 

Podstawą nauczania Informatyki na Uniwersytecie Opolskim jest przyjazna i kameralna atmosfera, która wpływa na zacieśnianie stosunków z młodą, ale jednocześnie doświadczoną kadrą. Studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy na zajęciach, jak i podczas konsultacji, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, pomoc mogą uzyskać również drogą elektroniczną.

W trakcie zajęć główny nacisk położony jest na zrozumienie oraz praktyczne zastosowanie omawianych zagadnień. Zawartość pakietu oferowanych przedmiotów kierunkowych do wyboru i ich treści dopasowywane są na bieżąco do aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku dzięki stałej współpracy i wymianie doświadczeń z wiodącymi firmami makroregionu. W szczególności zajęcia mogą być prowadzone przez fachowców i ekspertów z poszczególnych branż rynkowych, wykorzystujących metody informatyczne i matematyczne.

Instytut Informatyki jest partnerem programów Microsoft Azure Dev Tools for Teaching, CISCO® Networking Academy oraz Oracle Academy.

Kierunek dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Czego uczy się na informatyce?

 

Są to specjalistyczne studia informatyczne koncentrujące się na zagadnieniach, z jakimi informatyk spotka się w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki temu student optymalnie wykorzystuje okres studiów nabywając rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne zapewniające mu pewny start w życiu zawodowym. Maksymalnie wykorzystujemy nasze nowoczesne laboratoria – mniej niż połowa zajęć kierunkowych (wykłady i ćwiczenia) odbywa się poza nimi.

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

 

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty podstawowe i kierunkowe, z których wiele może być wybieranych przez studentów. Dzięki temu studenci mają możliwość ukierunkowania kształcenia wg swoich zainteresowań oraz planów dotyczących przyszłej pracy zawodowej.

Przedmioty podstawowe, m.in.:

 • Logika dla informatyków,
 • Analiza matematyczna,
 • Algebra,
 • Matematyka dyskretna,
 • Metody probabilistyczne i statystyka.

Przedmioty kierunkowe, m.in.:

 • Programowanie,
 • Systemy komputerowe,
 • Architektura komputerów,
 • Systemy operacyjne,
 • Bazy danych,
 • Algorytmy i struktury danych,
 • Sieci komputerowe,
 • Inżynieria oprogramowania,
 • Teoretyczne podstawy informatyki,
 • Sztuczna inteligencja,
 • Systemy wbudowane.

Przedmioty kierunkowe do wyboru, m.in.:

 • Aplikacje webowe React,
 • Projektowanie stron internetowych,
 • Node.js,
 • Kodowanie i kompresja,
 • Java EE,
 • Usługi Active Directory,
 • Podstawy Unreal Engine,
 • Programowanie w języku Java,
 • Analiza danych z wykorzystaniem języka Python,
 • Użytkowa grafika rastrowa,
 • Grafika komputerowa czasu rzeczywistego,
 • Użytkowa grafika wektowa,
 • Inżynieria wieloosobowych gier komputerowych,
 • Hurtownie danych,
 • Eksploracja danych,
 • Wprowadzenie do WCF,
 • Programowanie sieciowe.

Inne przedmioty:

 • Język obcy,
 • Fizyka,
 • Podstawy elektroniki, elektrotechniki i miernictwa,
 • Technologia informacyjna,
 • Wychowanie fizyczne.

Działalność studencka

 

Nasi studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań działając w Kole Naukowym Informatyków oraz innych organizacjach studenckich (takich jak Samorząd Studencki, Chór Akademicki czy Akademicki Związek Sportowy). W ramach działalności koła naukowego studenci uczestniczą w wykładach, warsztatach, konferencjach, konkursach. Organizują pokazy i warsztaty dla uczniów szkół średnich. Pomagają w organizacji Opolskich Festiwali Nauki.

Co można robić po tych studiach?

 Absolwent studiów inżynierskich dobrze rozumie działanie współczesnych systemów komputerowych oraz posiada wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania, umożliwiającą aktywny udział w realizacji różnorodnych projektów informatycznych. Posiada też umiejętność programowania komputerów oraz pracy w zespołach programistycznych. Ponadto, posiada wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych, sztucznej inteligencji, systemów wbudowanych, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer.

 Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych, oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane. 

Co wyróżnia informatykę na UO?

Nasze atuty to:

 • nowe atrakcyjne przedmioty odpowiadające potrzebom rynku pracy,
 • dobra infrastruktura (przestronne sale konwersatoryjne, dostępne dla studentów pracownie komputerowe, multimedialne sale wykładowe, superszybkie łącze internetowe),
 • możliwość korzystania w trakcie studiów z licencjonowanego oprogramowania renomowanych firm, także na prywatnym sprzęcie komputerowym,
 • przemyślane dopełnianie studiów poprzez seminaria, szkolenia, odczyty, spotkania z pracodawcami, praktyki zawodowe, obozy naukowe i rekreacyjne oraz wymiany studentów.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia (3.5-letnich inżynierskich) na kierunku Informatyka może kontynuować naukę na studiach II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim - Informatyka (1,5-roczne) o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym.