Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UO) Logopedia z językiem polskim jako obcym - studia stacjonarne I stopnia

Details
Code UO_LZJPN
Organizational unit Uniwersytet Opolski
Field of studies Logopedia
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 8
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Dostępne miejsca:

sem 3 (zimowy) - 4 miejsca

sem 4 (letni) - 4 miejsca

 

Czego uczy się na kierunku Logopedia z językiem polskim jako obcym?

Studia są kierowane do osób chcących pracować w zawodzie logopedy i lektora języka polskiego jako obcego. Studentka/student otrzymuje podstawowe wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz wykształcenie kierunkowe obejmujące podstawową, szczegółową wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa, logopedii. Zapozna się z lingwistycznymi podstawami logopedii oraz z niezbędną do wykonywania zawodu logopedy i lektora wiedzą interdyscyplinarną z obszaru nauk medycznych oraz glottodydaktyki polonistycznej. Zdobędzie umiejętność oceny zjawisk logopedycznych, rozpoznawania nieprawidłowości w rozwoju mowy oraz klasyfikowania różnych postaci zaburzeń mowy. Pozna procedury postępowania diagnostyczno-terapeutycznego wybranych zaburzeń rozwoju mowy i języka oraz zaburzeń mowy.

Absolwentka/absolwenci tego kierunku posiadają liczne umiejętności praktyczne, dysponują kompetencją umożliwiającą im nauczanie języka polskiego obcokrajowców, dzieci dwujęzyczne oraz samodzielne przeprowadzanie postępowania diagnostycznego, planowanie i prowadzenie terapii logopedycznej wybranych zaburzeń mowy.

Działalność studencka

Studentki i studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST. Najaktywniejsi naukowo otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których mają możliwość pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

Możliwość udziału w prężnie działających kołach naukowych oraz ruchu studenckim, a także praktyki w rozmaitych placówkach zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

Co można robić po tych studiach?

Po ukończeniu tego kierunku absolwentka/absolwent będzie mógł uzupełnić wykształcenie logopedyczne, tj. kontynuować studia logopedyczne na II stopniu (logopeda musi mieć tytuł magistra!). Studentka/student nabędzie też kompetencje glottodydaktyczne przygotowujące do nauczania języka polskiego obcokrajowców, dzieci dwujęzyczne i będzie mógł podjąć pracę lektora w szkołach języka polskiego jako obcego w kraju i za granicą.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

W celu uzyskania pełnych uprawnień do wykonywania zawodu logopedy ogólnego absolwent ma możliwość kontynuowania studiów logopedycznych drugiego stopnia o profilu praktycznym (również na Uniwersytecie Opolskim).

Absolwentka/absolwent pierwszego stopnia studiów na kierunku logopedia z językiem polskim jako obcym otrzymuje częściowe przygotowanie zawodowe w zakresie logopedii ogólnej i pełne uprawnienia z obszaru glottodydaktyki polonistycznej. Osoby kończące kierunek zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające im na kontynuowanie w przyszłości studiów logopedycznych na drugim stopniu, tj. na poziomie studiów magisterskich, po których uzyska dyplom logopedy w pełni uprawniający go do wykonywania zawodu logopedy w różnorodnych placówkach i środowiskach, m.in. poradniach logopedycznych, gabinetach, szpitalach, ośrodkach pomocy społecznej, a także placówkach oświatowych (warunkiem jest przygotowanie pedagogiczne i ukończenie modułu nauczycielskiego).

Kierunek w pełni dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.