Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UO)Historia, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UO_HI_MGR_D2
Organizational unit Uniwersytet Opolski
Field of studies Historia
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Dostępne 2 miejsca

Nie ma przyszłości bez przeszłości. Nie zrozumiemy świata współczesnego bez poznania przeszłości. W trakcie studiów w Instytucie Historii UO studenci poznają dzieje polityczne i gospodarcze Polski oraz świata, historię kultury, a także dzieje człowieka od najdawniejszych po czasy współczesne. Chcesz wiedzieć, co przyniesie przyszłość - spójrz w przeszłość.
Nasi studenci chętnie poznają przeszłość i stan obecny obiektów zabytkowych, temu celowi służą objazdy terenowe, w których trakcie poznawane są perły architektury polskiej i śląskiej. Ważnym ich elementem są lekcje w archiwach, poszerzające wiedzę o źródłach dokumentujących przeszłość. Instytut Historii stwarza też studentom możliwość poszerzenia swojego warsztatu badawczego o praktyki archeologiczne i archiwalne.

Otaczamy opieką młodych naukowców. Nasi pracownicy to nierzadko absolwenci naszego kierunku.

Czego uczy się na studiach z zakresu Historii?

 • umiejętności logicznego myślenia (bo historia to nie daty, ale rozumienie tego , co było)
 • rozumienia otaczającego na świata ( bo teraz i jutro nie istnieją bez wczoraj)
 • autoprezentacji i public relations (bo wiedzieć należy nie tylko dla siebie)
 • kreatywności i innowacyjności (czyli jak robić użytek ze swojej wiedzy)
 • komunikacji społecznej (chyba że chcesz być pustelnikiem...)
 • umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i ich selekcji (by jakoś przeżyć w tym zgiełku...)
 • oceny wiarygodności źródeł (przede wszystkim - nie dowierzać i sprawdzać!)
 • otwarcia na świat (możliwość kształcenia za granicą w ramach programu Erasmus+)
 • uczymy w małych grupach (wszyscy się znają i jest miło)
 • ...ale preferujemy indywidualne podejście do studenta (bo nikt nie wie, w kim drzemie geniusz).

 

Historia jest kierunkiem humanistycznym. W realizowanym w Instytucie Historii UO programie studiów jest wprawdzie podstawowym, ale nie jedynym profilem kształcenia. Obok wiedzy fachowej dotyczącej historii i nauk jej pokrewnych,  kształtujemy również umiejętności interpretowania i korzystania z różnych źródeł informacji i ich selekcji oraz oceny ich rzetelności i przydatności dla rozwiązania postawionego zadania. Studentom proponujemy również szereg dodatkowych możliwości zdobycia twardych kompetencji: podstawy archeologii, biologii sądowej, socjologii i ekonomii, public relations, zajęć w języku obcym, a także  wykorzystania najnowszych technik badawczych przydatnych w pracy, sporządzania i opracowywania  dokumentacji cyfrowej, konserwowania zabytków i ich dokumentacji w 3D. Studia historyczne przygotowują gruntownie do prowadzenia własnych badań pod kierunkiem samodzielnych pracowników naukowych. Instytut Historii mieści się w gmachu Biblioteki Głównej UO, co bardzo ułatwia studiowanie.

Integralną częścią procesu kształcenia studentów historii jest zdobywanie przez nich kompetencji miękkich takich jak: umiejętność dyskutowania na tematy naukowe i uzasadnianie własnego stanowiska, autoprezentacja, świadomość własnej wartości kulturowej oraz otwartość na inne kultury.