Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UO)Historia

Details
Code UO_HIST_L_D3
Organizational unit Uniwersytet Opolski
Field of studies Historia
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 4
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Dostępne po 2 os na każdym roku

Informacje ogólne

 W trakcie trzyletnich studiów licencjackich w naszym Instytucie studenci poznają dzieje polityczne i gospodarcze Polski oraz świata, historię kultury, a także dzieje człowieka od najdawniejszych po czasy współczesne. Proces nauczania przebiega w zupełnie innej formie niż w ramach edukacji szkolnej, a jego celem jest nie tylko poszerzenie wiedzy o przeszłości, ale też przygotowanie do prowadzenia samodzielnych badań i analizy faktów oraz wydarzeń historycznych. Student ma możliwość bezpośredniego kontaktu z prahistorią poprzez udział w wykopaliskach archeologicznych. Podczas zajęć muzealnych ma jedyną i niepowtarzalną okazję obcować z zabytkami sztuki, które nie zawsze są udostępnione ogółowi zwiedzających. Nauczy się również zabezpieczyć i udokumentować elementy dziedzictwa kulturowego, a także pozna zasady stworzenia archiwum rodzinnego. Pozna również podstawowe kompetencje niezbędne do pracy w placówkach edukacyjnych i popularyzacji historii.

Czego uczy się na studiach z zakresu historii?

Historię wspomagają różne gałęzie nauk. Już na początku studiów stwarzamy możliwość zapoznania się z archeologią, elementami antropologii, ochroną dziedzictwa kulturowego, historią  herbów, monet, pieczęci i dokumentów. Dzięki rozwijaniu wiedzy o genealogii ułatwiamy poznawanie korzeni własnej rodziny. Dzięki naszemu programowi studiów masz szansę poznać rozwój różnych kultur i cywilizacji, ich materialne świadectwa i tajemnice przeszłości. Poznanie i zrozumienie zasad historycznego ukształtowania oraz funkcjonowania współczesnych państw okaże się bardzo proste. Dowiedziemy, że dziedzictwo kulturowe jest ważne dla każdego z nas. Nauczymy Cię doceniać naszą historię. Z uwagi na miejsce, w którym się znajdujemy, dużą rolę w naszym programie odgrywa historia regionu - Śląska.

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KURSOWE 

 • Prahistoria ziem polskich

 • Historia starożytna

 • Historia średniowieczna Polski

 • Historia średniowieczna powszechna

 • Historia nowożytna Polski

 • Historia nowożytna powszechna

 • Historia Polski XIX w.

 • Historia powszechna XIX w

 • Historia Polski XX w. (do 1945 r.)

 • Historia powszechna XX w. (do 1945 r. )

 • Historia Polski po 1945 r.

 • Historia powszechna po 1945 r.

 • Nauki pomocnicze historii

 • Wstęp do badań i technika pisania tekstów naukowych

 • Proseminarium

 • Seminarium licencjackie

 • Język łaciński

MODUŁ EDUKACYJNO-POPULARYZATORSKI

 • Narracja historyczna
 • Teoria  i praktyka funkcjonowania placówek kulturalnych i oświatowych
 • Źródła w eduakcji historycznej
 • Główne kierunki badań dydaktyki historii
 • Alternatywne formy nauczania
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Teoretyczne podstawy edukacji historycznej
 • Etyka i autorytet nauczyciela w eduacji i popularyzacji historii
 • Miejsca pamięci w przestrzeni publicznej
 • Gry historyczne
 • Rekonstrukcja historyczna
 • Turystyka historyczna

 MODUŁ BADAWCZY

 • Wstęp do archiwistyki i archeologii

 • Podstawy prawne działalności archiwalnej
 • Archiwalne i biblioteczne bazy danych
 • Metodyka archiwalna z praktyką
 • Paleografia pisma łacińskiego
 • Techniki badań wykopaliskowych
 • Publicystyka historyczna i creativ writing
 • Etyka humanisty badawcza i zawodowa
 • Powszechna historia archiwów i służb archiwalnych
 • Rozwój from kancelaryjnych z elementami historii i administarcji i ustroju sądowego na ziemiach polskich i na Śląsku
 • Kancelaria współczesna i zarządzanie dokumentacją
 • Orgazniacja i zasoby archiwów oraz bibliotek polskich
 • Neografia pisma gotyciego i ruskiego