Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UO) Finanse i Rachunkowość

Details
Code UO_FIR-MGR-Z2
Organizational unit Uniwersytet Opolski
Field of studies Finanse i rachunkowość
Form of studies Part-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 10
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Dostępne miejsca:

sem 2 - 5 miejsc

sem 3 i 4 - 5 miejsc

 

Przedmioty kierunkowe realizowane na kierunku Finanse i rachunkowość II stopnia:

  • Rachunkowość finansowa II, Zarządzanie płynnością finansową,
  • Bankowość i ubezpieczenia w teorii i praktyce gospodarczej,
  • Rewizja finansowa, Prawo finansowe,
  • Standardy sprawozdawczości finansowej,
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa,
  • Strategie finansowe przedsiębiorstw,
  • Rachunek kosztów, Zarządzanie instytucjami kredytowymi,
  • Ekonometria finansowa, Inżynieria finansowa,
  • Przedmiot kierunkowy w jęz. obcym.

Absolwent studiów II stopnia kierunku Finanse i rachunkowość posiada zaawansowaną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości. Rozumie występowanie zjawiska ryzyka na rynku finansowym i globalnym oraz potrafi nim zarządzać. Potrafi on również przeprowadzić analizy finansowe oraz fundamentalne i wyciągać z nich właściwe wnioski.

Absolwent kierunku „Finanse i rachunkowość” jest przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze finansowym i prowadzenia działalności doradczej oraz do pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych.

Absolwent tego kierunku rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Potrafi również odnajdywać i analizować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości.