Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UO) English Philology, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UO_EP_L_D3
Organizational unit Uniwersytet Opolski
Field of studies English Philology
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction English
Admission limit 4
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

sem 3 (zimowy) - 4 miejsca    

sem 4 (letni) - 4 miejsca

 

STUDIUJ JĘZYK ANGIELSKI NA PROFILU AKADEMICKIM

Jeśli chcesz być przygotowany do stawienia czoła wyzwaniom konkurencyjnego rynku pracy studiuj język angielski na studiach licencjackich na kierunku English Philology o profilu akademickim na Uniwersytecie Opolskim. To jest miejsce, gdzie studenci zdobywają pogłębioną wiedzę z zakresu literatury, językoznawstwa, kultury i historii krajów anglojęzycznych, jak i praktyczne umiejętności językowe w języku angielskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Dodatkowo, studenci rozwijają drugi język obcy na poziomie B2. Ponadto, w ramach swojego programu studiów studenci wybierają określoną modułową ścieżkę edukacyjną, w której specjalistyczne przedmioty pozwolą na rozwinięcie dodatkowych kompetencji w ramach ich ogólnego wykształcenia akademickiego. Studia stacjonarne oferują takie fakultatywne moduły jak: Kulturoznawstwo, Translatoryka, Angielski i Hiszpański, Angielski i Włoski, co poszerza ich możliwości zatrudnienia w przyszłości.

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku. Wybrane zajęcia prowadzone są w formule zdalnej, pozostałe w salach wykładowych UO. Wszyscy wykładowcy są dostępni dla studentów na dyżurach w celu omówienia kwestii merytorycznych odnoszących się do poszczególnych przedmiotów.

Studia licencjackie kończą obroną pracy licencjackiej oraz stopniem licencjata. Licencjackie studia na kierunku English Philology przygotowują kandydatów do studiów drugiego stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych.

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ UNIWERSYTET OPOLSKI?

Profesjonalny zespół nauczycieli akademickich i wykładowców wspomaga i prowadzi studentów w ich rozwoju intelektualnym. Studenci kształcą się w nowoczesnych salach wykładowych w nowo odrestaurowanym historycznym budynku Collegium Maius. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny; a sala komputerowa dysponuje kilkunastoma stanowiskami do zajęć wykorzystujących technologie informacyjne. Sala z kabinami do tłumaczeń wykorzystywana jest na zajęciach z interpretacji i tłumaczeń kabinowych. Nasza biblioteka i czytelnia oferują dostęp do obszernego księgozbioru literatury anglosaskiej (ponad 37 tysięcy tomów poświęconych różnym aspektom kultury i języka krajów anglojęzycznych oraz 100 tytułów czasopism i magazynów poświęconych uczeniu).

PERSPEKTYWY WYJAZDOWE: MOBILNOŚĆ, STAŻE

Nasi studenci mogą uczestniczyć w programie wymian Erasmus+ oferowanym przez Uniwersytet Opolski, który pozwala na studiowanie za granicą przez jeden lub dwa semestry, rozwijając umiejętności komunikacji w języku obcym, poznając kulturę odwiedzanego kraju i zdobywając zawodową wiedzę przy pomocy języka obcego. Mamy partnerów, między innymi, w Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Łotwie, Litwie, Macedonii, Malcie, Niemczech, Rumunii, Serbii, Słowacji, Turcji, na Węgrzech i we Włoszech. Studenci mogą również brać udział w wizytach studyjnych związanych z programem studiów i odbywać staże za granicą. (więcej informacji na stronie www.erasmus.uni.opole.pl).

PERSPEKTYWY KARIERY ZAWODOWEJ

Absolwenci studiów 1 stopnia na kierunku English Philology o profilu akademickim kończą studia wyposażeni w rozwinięte umiejętności komunikacji w języku angielskim w formie pisemnej i ustnej na poziomie C1 oraz znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2. A zatem mogą poszukiwać zatrudnienia wymagającego zaawansowanej znajomości języka angielskiego i, w zależności od wybranego modułu, wiedzy o szeroko pojętej kulturze krajów anglojęzycznych, znajomości teorii i metod przekładu, znajomości języka hiszpańskiego i wiedzy na temat hiszpańskiego obszaru językowego, znajomości języka włoskiego i wiedzy na temat kultury Włoch. Ponadto, nasi studenci kończą studia mając rozwinięte umiejętności wyszukiwania informacji w różnych źródłach, analizy i syntezy informacji. Potrafią pracować efektywnie zarówno samodzielnie, jak i w zespołach. Rozumieją także potrzebę uczenia się przez całe życie.    Są dobrze przygotowani do pracy, na przykład w:

  • biurach tłumaczeń
  • agencjach public relations
  • wydawnictwach
  • agencjach reklamowych
  • organizacjach zbierających fundusze
  • spółkach, korporacjach i innych organizacjach biznesowych
  • ośrodkach badawczych
  • wielu innych dziedzinach, które wymagają bardzo dobrej znajomości języka angielskiego

Studenci zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji nauczycielskich powinni kontynuować studia magisterskie z modułem nauczycielskim lub zapisać się na dodatkowe nauczycielskie studia podyplomowe również oferowane przez Uniwersytet Opolski.