Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UMCS) Gospodarka przestrzenna stacjonarne studia inżynierskie pierwszego stopnia

Details
Code UMCS_WNOZIGP_GP_LS
Organizational unit Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Field of studies Gospodarka przestrzenna
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Engineering)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
Duration 3,5 roku
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

http://geografia.umcs.lublin.pl/programy_studiow/geograf.php

Podstawowym celem studiów na kierunku gospodarka przestrzenna jest przygotowanie kadr do racjonalnego zarządzania przestrzenią, zgodnie z aktualnymi potrzebami społeczeństwa i gospodarki oraz w dostosowaniu do warunków środowiska przyrodniczego. Studenci uzyskują wiedzę o organizacji przestrzeni oraz o sposobach i narzędziach jej kształtowania. Poznają konflikty towarzyszące rozwojowi przestrzennemu i metody ich rozwiązywania. Uczą się zasad konstruowania koncepcji urbanistycznych oraz planów i studiów zagospodarowania przestrzennego. Poznają przepisy prawa z dziedziny gospodarki przestrzennej. Uczą się metod gromadzenia i interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej. Poznają programy graficzne przydatne w projektowaniu urbanistycznym i planowaniu przestrzennym. Dużą część zajęć stanowią zajęcia terenowe i warsztatowe, dedykowane ćwiczeniu sprawności posługiwania się profesjonalnymi narzędziami i metodami planistycznymi oraz realizacji konkretnych zadań o charakterze praktycznym. Ponadto część zajęć realizowana jest przez ekspertów posiadających doświadczenie praktyczne w zakresie planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej. Prace dyplomowe mają charakter projektów, a ich tematy są ściśle powiązane z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego.