Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UMCS) Geoinformatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

Details
Code UMCS_WNOZIGP_GI_LS
Organizational unit Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Field of studies geoinformatyka
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
Duration 3 lata
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

GEOINFORMATYKA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

http://geografia.umcs.lublin.pl/programy_studiow/geograf.php

Funkcjonowanie w świecie nowoczesnych urządzeń mobilnych, geolokalizacja, innowacyjne zarządzanie przemysłem energetycznym, transportem, marketingiem, produkcją rolniczą czy planowanie lokalizacji inwestycji nie byłyby możliwe bez geoinformatyki. Jest to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dyscyplin nauki i praktyki, znajdująca zastosowania w każdej dziedzinie gospodarki oraz w codziennym życiu każdego człowieka. Studia na tym kierunku przygotowują specjalistów do użytkowania i projektowania dedykowanych temu systemów (geo)informatycznych oraz zarządzania nimi. Uczą  posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarowymi z użyciem najnowszego sprzętu, w tym dronów, pod okiem doświadczonych ekspertów. Student poznaje najnowsze metody pozyskiwania, analizowania, modelowania, interpretacji, wizualizacji i wykorzystywania danych geoprzestrzennych oraz tworzenia aplikacji do tego służących. Ma możliwość samodzielnego wyboru indywidualnej ścieżki kształcenia i decydowania o własnym profilu kształcenia.
 
Zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu geoinformatyki stale wzrasta i tym samym stwarza perspektywy wysokich zarobków. Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Naukę może kontynuować na studiach II stopnia.
 
Studia prowadzone są przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Dużą część zajęć realizują pracownicy uznanych firm z branży geoinformatycznej, z dużym doświadczeniem praktycznym. 
 
W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:
• podstawy programowania i algorytmizacji
• analizy przestrzenne z wykorzystaniem Systemów Informacji Geograficznej (GIS)
• przestrzeń geograficzna i jej funkcjonowanie
• grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów cyfrowych
• bazy danych i zarządzanie informacją
• technologie sieciowe
• kursy programowania w językach Python, Java, JavaScript, C++, HTML, CSS, SQL
• globalne systemy pozycjonowania
• GIS mobilny i GPS w terenie
• tworzenie i zarządzanie internetowymi serwisami mapowymi
• praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie branżowym
 
Student realizuje blok zajęć obligatoryjnych, a następnie poprzez wybór przedmiotów z bogatego zestawu zajęć fakultatywnych samodzielnie projektuje swoją ścieżkę kształcenia. Może ukierunkować swoja edukację na umiejętności programistyczne lub związane z analizami przestrzennymi.