Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UMCS) Geografia studia stacjonarne drugiego stopnia

Details
Code UMCS_WNOIZ_G_2S
Organizational unit Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Field of studies Geografia
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
Duration 2 lata
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

GEOGRAFIA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

http://geografia.umcs.lublin.pl/programy_studiow/geograf.php

 

Studia II stopnia poszerzają wcześniej zdobytą wiedzę geograficzną i dają studentom możliwość zdobycia specjalistycznego wykształcenia w wybranych dziedzinach geografii, zwłaszcza tych, które znajdują zastosowanie w rozwiązywaniu problemów z jakimi zderza się współczesny świat. Studenci, w zależności od wybranej specjalności poznają w sposób pogłębiony min. mechanizmy kształtowania klimatu, pogody i stosunków wodnych na Ziemi, naturę i uwarunkowania ekstremalnych zjawisk przyrodniczych, sposoby zarządzania zasobami środowiska oraz dowiedzą się jak funkcjonują poszczególne systemy społeczne i ekonomiczne, jak się rozwijają i jak radzą sobie z różnymi wyzwaniami, takimi jak migracje, choroby, czy kurczenie się zasobów surowcowych. Uczą się ich przetwarzaniu i wizualizacji, a zwłaszcza programów GIS. Po ukończeniu studiów dysponują szeroką gamą umiejętności specjalistycznych oraz uniwersalnych, które dają im możliwość zatrudnienia w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z zarządzaniem przestrzenią i jej zasobami.
 
W programie studiów znajduje się kilka przedmiotów obowiązkowych i 4 specjalności do wyboru. W celu zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku pracy każdy student w trakcie trwania cyklu kształcenia może realizować dwie z nich. Pracę magisterską wykonuje ze specjalności, którą wskazuje jako główną.