Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UMCS) Nauczanie matematyki i informatyki studia stacjonarne pierwszego stopnia

Details
Code UMCS_WMFII_NMI_LS
Organizational unit Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Field of studies Nauczanie matematyki i informtyki
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
Duration 3 lata
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Programy studiów

https://www.umcs.pl/pl/wydzial-matematyki-fizyki-i-informatyki-umcs-w-lublinie,46.htm

Kierunek nauczanie fizyki i informatyki to jedyne w regionie studia, które przygotują Cię do wykonywania zawodu nauczyciela fizyki i informatyki. Są one oparte na nowatorskim i atrakcyjnym programie dostosowanym do standardu kształcenia nauczycieli na poziomie odpowiadającym oczekiwaniom współczesnej szkoły. Kierunek nie tylko stanowi odpowiedź na aktualne uregulowania prawne w zakresie kształcenia na studiach nauczycielskich, ale także na współczesne tendencje w zakresie metodyki nauczania fizyki i informatyki. Wprowadza  nowoczesne koncepcje nauczania, szczególnie w obszarze fizyki doświadczalnej oraz wykorzystuje technologie informacyjne i nowoczesne narzędzia multimedialne w procesie dydaktycznym. Na studiach I stopnia uzyskasz wiedzę i nabędzie najważniejszych umiejętności, które są niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela. W skład zajęć wchodzą bloki: przygotowania merytorycznego i przygotowania pedagogicznego, na który składają się:  przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne. W toku realizacji zajęć merytorycznych, które będą uwzględniać zapisy podstaw programowych nauczania w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, poznasz istotne prawa i pojęcia fizyczne oraz liczne przykłady zastosowań fizyki i informatyki. 
W ramach realizacji bloku zajęć psychologiczno-pedagogicznych zdobędziesz wiedzę z zakresu filozofii człowieka, filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej oraz poznasz ich związek z rozwojem ucznia. W ramach praktyk zawodowych ukształtujesz swoje kompetencje opiekuńczo-wychowawcze oraz zgromadzone doświadczenia związane z pracą dydaktyczno-wychowawczą i skonfrontujesz nabytą wiedzę z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną.