Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UMCS) Matematyka w finansach studia stacjonarne drugiego stopnia

Details
Code UMCS_WMFII_MWF_2S
Organizational unit Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Field of studies Matematyka
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
Duration 2 lata
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Rekrutacja na II rok

Programy studiów

https://www.umcs.pl/pl/opis-kierunkow-studiow,9018.htm

Studia na kierunku Matematyka w finansach należą do obszaru nauk ścisłych, dziedzina nauk matematycznych, dyscyplina matematyka oraz do obszaru nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina finanse. Program studiów przygotowuje do rozwiązywania zaawansowanych problemów
matematycznych występujących w ekonomicznych i finansowych zastosowaniach matematyki. Z uwagi na złożoność finansową i prawną rzeczywistych problemów
dotyczących sfery finansowej gospodarki program studiów zawiera, oprócz przedmiotów matematycznych, przedmioty dające pogłębioną wiedzę prawną i ekonomiczną. W szczególności znajdują się w nim zaawansowane przedmioty zajmujące się analizą, kształtowaniem strumieni finansowych i ich oddziaływaniem na procesy gospodarowania przedsiębiorstw, instytucji i gospodarki w wymiarze narodowym i globalnym, a także wyceną i rejestrowaniem zdarzeń gospodarczych, analizą procesów finansowych, systemów finansowych oraz kształtowaniem tych procesów i ich społecznych, finansowych i ekonomicznych oddziaływań.

Program oferuje kształcenie na wysokim poziomie, dające absolwentom pogłębioną wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub kariery naukowej, prowadzenie badań wnoszących istotny wkład w rozwój nauki i gospodarki.

Szaczgółowy program studiów:

http://www.umcs.pl/pl/instytut-matematyki-umcs,2485.htm

https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Akatalog2%2Fprogramy%2FszukajProgramu%28%29&_prg_kod=&_pattern=matematyka