Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UMCS) Architektura informacji studia stacjonarne pierwszego stopnia

Details
Code UMCS_WL_AI_LS
Organizational unit Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Field of studies Architektura informacji
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
Duration 3 lata
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia nawiązują do światowych wzorców kształcenia w zakresie architektury informacji rozumianej jakozbiór wiedzy i kompetencji dotyczących generowania, gromadzenia, przechowywania, dystrybucji i wykorzystywania informacji w postaci cyfrowej, w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Ich oryginalność i innowacyjność polega m.in. na zaadresowaniu studiów do osób gotowych twórczo łączyć wiedzę i umiejętności humanistyczne i społeczne z kompetencjami cyfrowymi.

Unikatowość programu zawiera się w  ukierunkowaniu nie tylko na praktyczne, ale też teoretyczne aspekty dotyczące tworzenia i zarządzania zasobami informacyjnymi (IRM - Information Resorce Management), z uwzględnieniem kwestii ekonomii i ekologii informacji, biznesu informacyjnego. Kładzie się w nich nacisk na problematykę użyteczności systemów informacyjnych oraz projektowania zorientowanego na użytkownika.

Kształcenie dostosowane jest do potrzeb aktywnie zmieniającego się społeczeństwa informacji i wymogów rynku pracy, na którym poszukiwane są osoby przygotowane do pracy w instytucjach zajmujących się planowaniem i projektowaniem środowisk i systemów informacyjnych; badaniem, testowaniem i analizą ich użyteczności; zdobywaniem, przetwarzaniem i organizacją informacji w różnych postaciach. Stąd położono nacisk na kształcenie pożądanych kompetencji i umiejętności przygotowujących studentów nie tylko do pracy w takich zawodach, jak m.in. architekt informacji, specjalista zarządzania informacją, projektant baz danych, menedżer serwisu internetowego, menedżer zbiorów cyfrowych, infobroker, operator systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie i urzędzie, tester użyteczności aplikacji i wielu innych. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci mogą podjąć kształcenie na studiach II stopnia.

W procesie kształcenia stosowane są innowacyjne metody nauczania, które nakierowane są na interaktywne pozyskiwanie informacji w zasobach sieci, opcjonalnie uzupełniane materiałami pomocniczymi.

Kształcenie realizowane jest w oparciu o nowoczesne zaplecze badawcze i dydaktyczne, przede wszystkim o Humanistyczne Laboratorium Digitalizacji i Wizualizacji Informacji,które dysponuje nowoczesnym sprzętem i narzędziami badawczymi.