Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UMCS) Kognitywistyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

Details
Code UMCS_WF_K_LS
Organizational unit Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Field of studies Kognitywistyka
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Educational profile academic
Admission limit 5
Duration 3 lata
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

KOGNITYWISTYKA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGIO STOPNIA

PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

https://www.umcs.pl/pl/kognitywistyka,807.htm

Kognitywistyka (nauki o poznaniu, cognitive science) to dziedzina nauki wyjaśniająca ludzkie poznanie  – umysł – m.in. percepcję, pamięć, rozumienie, rozumowanie, zdolności językowe, rozwiązywanie problemów, inteligencja, świadomość etc., w terminach: filozofii, psychologii, zasad działania mózgu; jednocześnie jest to dziedzina umożliwiająca tworzenie sztucznych (komputerowych) systemów wykazujących się tymi zdolnościami.

Byliśmy czwartym w Polsce uniwersytetem który uruchomił kierunek „kognitywistyka”. Oferujemy studia w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji których głównymi (choć nie jedynymi) tematami są:

 • język i znak: jako środki komunikacji, poznawania świata, kreowania jego obrazu (media, design),
 • modelowanie poznania (umysłu) w sztucznej inteligencji (również w postaci systemów robotycznych) oraz
 • Big Data w praktyce – zautomatyzowane przetwarzanie i analiza wielkich ilości danych
 • neuropsychologiczne podłoże ludzkiego poznania i działania.

Studia obejmują kursy (opisane w nowym planie studiów I stopnia i planie studiów II stopnia) w zakresie (ogólnej) kognitywistyki, w tym: z językoznawstwa kognitywnego, sztucznej inteligencji, psychologii poznawczej i neuronauki poznawczej, neuromodelowania, filozofii umysłu, semiotyki kognitywnej oraz szczegółowe, wybieralne kursy obejmujące wybrane problemy z wyżej wymienionych dziedzin. Część kursów prowadzonych będzie w języku angielskim.

Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani m.in.:

 • zagadką umysłu i świadomości,
 • komunikacją za pomocą znaków (zwłaszcza językowych),
 • tworzeniem sztucznych (komputerowych i robotycznych) inteligentnych systemów poznawczych,
 • funkcjonowaniem mózgu,
 • psychologicznymi wyjaśnieniami zdolności poznawczych, zwłaszcza językowych, reprezentacji wiedzy czy zachowań,
 • tzw. Data Science – podstawami przetwarzania i analizy Big Data,
 • i wieloma innymi problemami związanymi z umysłem, językiem i poznaniem…

W toku studiów studenci mają możliwość współkształtowania programu studiów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami (45% punktów ECTS to samodzielnie wybierane przedmioty). W doborze kursów, ich tematyki oraz tzw. ścieżki kształcenia studentów wspierać będą ich „opiekunowie naukowi” (tutorzy).