• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UMCS) Kreatywność społeczna studia stacjonarne pierwszego stopnia

Details
Code UMCS_WF_KS_LS
Organizational unit Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Field of studies kreatywność społeczna
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
Duration 3 lata
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGIO STOPNIA

PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

https://www.umcs.pl/pl/kreatywnosc-spoleczna,6263.htm

Studia na nowatorskim kierunku „kreatywność społeczna” są adresowane do osób, które na podstawie interdyscyplinarnej wiedzy humanistyczno-społecznej (z zakresu wybranych dyscyplin filozofii, psychologii i socjologii) chcą rozwinąć umiejętności i kompetencje wysoko cenione we współczesnych, dynamicznych społeczeństwach demokratycznych oraz na współczesnym runku pracy.

Chodzi o takie cechy – takie jak kreatywność, nieszablonowość, nowatorstwo, konkurencyjność, krytycyzm, innowacyjność, przedsiębiorczość, skuteczność. Celem studiów jest więc interdyscyplinarne kształcenie kompetentnej, odpowiedzialnej i skutecznej klasy kreatywnej, która swą aktywnością będzie wzmacniała innowacyjność społeczną, przyczyniając się do podwyższenia jakości i kultury życia indywidualnego i publicznego.

Absolwenci kierunku „Kreatywność społeczna” obok wiedzy humanistycznej i społecznej będą przede wszystkim wyposażeni w praktyczne umiejętności i techniki kreatywnego działania. Taka wiedza oraz umiejętności praktyczne są warunkiem aktywnego i skutecznego inicjowania i organizowania działań społecznych w dziedzinie kultury, polityki i gospodarki. Kształcone w ramach studiów zdolności i umiejętności kreatywne, cenione wysoko przez wszystkich pracodawców, zapewnią absolwentom korzystną pozycję na rynku pracy. Społeczne zapotrzebowanie na taki kierunek i absolwentów potwierdzają różne strategie rozwojowe, przyjmowane zarówno w skali ogólnokrajowej, jak i regionalnej – np. „Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020”, ogłoszona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Oryginalność programu kierunku „Kreatywność społeczna” tkwi w połączeniu wiedzy humanistyczno-społecznej z praktycznymi umiejętnościami i kompetencjami, a dokładniej na oparciu działań kreatywnych na rozumieniu mechanizmów życia społecznego i sfery publicznej oraz na rozumieniu człowieka i jego zachowań – w wymiarze jednostkowym i społecznym.