Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UMCS) Filozofia studia stacjonarne pierwszego stopnia

Details
Code UMCS_WF_FLZ_LS
Organizational unit Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Field of studies Filozofia
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
Duration 3 lata
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

FILOZOFIA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

https://www.umcs.pl/pl/filozofia,804.htm

Studia filozoficzne pierwszego stopnia zapewniają nabycie uporządkowanej, zaawansowanej wiedzy ogólnej z zakresu kanonu filozoficznego, w tym m.in. propedeutyki filozofii, logiki formalnej i pragmatycznej, ontologii, epistemologii, etyki, estetyki, filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej, filozofii polskiej, ponadto psychologii i socjologii. Program studiów oferuje też bogatą listę zajęć fakultatywnych, obejmujących różnorodną tematykę, związaną zarówno z filozofią, jak i z naukami pokrewnymi (zajęcia prowadzone są także w językach obcych) – dzięki czemu studenci mogą dostosować program własnych studiów do swoich indywidualnych zainteresowań. W obrębie zajęć
fakultatywnych, oprócz zajęć dostępnych dla innych kierunków studiów prowadzonych na WFiS, są też zajęcia dedykowane dla kierunku filozofia, tworzące trzy tematyczne segmenty: filozofia teoretyczna; kultury azjatyckie; doradztwo i komunikacja w biznesie. Na każdym roku studiów studenci kierunku filozofia wybierają dwa zajęcia fakultatywne z tych segmentów, również w ten sposób indywidualizując program swoich studiów. Studentom oferujemy możliwość wyjazdów na uczelnie zagraniczne w ramach programu ERASMUS+, możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (program MOST), jak też możliwość aktywności w kołach studenckich. Studia trwają trzy lata, kończą się obroną pracy licencjackiej i nadaniem tytułu zawodowego licencjata.