Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UMCS) Filozofia studia stacjonarne drugiego stopnia

Details
Code UMCS_WF_FLZ_2S
Organizational unit Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Field of studies Filozofia
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
Duration 2 lata
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

FILOZOFIA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

https://www.umcs.pl/pl/filozofia,804.htm

Studia filozoficzne drugiego stopnia zapewniają pogłębioną wiedzę w zakresie m.in. filozofii kultury, filozofii społecznej, filozofii sztuki, retoryki, filozofii przyrody, teorii języka i komunikacji, współczesnych koncepcji świadomości, współczesnych teorii działania, aksjologii, filozofii Wschodu, kultury ponowoczesnej, współczesnej myśli religijnej i ateistycznej. Program studiów na tym kierunku wyróżnia zwłaszcza nakierowanie na filozoficzne problemy współczesności oraz indywidualizacja kształcenia. Dobór przedmiotów wykracza poza tradycyjnie przyjęty kanon filozofii. Ponad 30 % punktów ECTS stanowią przedmioty do wyboru (prowadzone także w językach obcych), dzięki czemu program studiów można dostosować do indywidualnych zainteresowań. Indywidualizację programu kształcenia ma zapewnić system proseminariów i zajęć fakultatywnych, które umożliwiają studentom kształcenie zgodne z ich zainteresowaniami. Zaletą proseminariów jest to, że mogą być prowadzone w bardzo małych grupach. Wymiar godzin z nowożytnego języka obcego i translatorium tekstów filozoficznych i przedmiotów prowadzonych w języku angielskim ma sprostać potrzebie komunikacji we współczesnym świecie. Studentom oferujemy semestralne i roczne wyjazdy w ramach programu Erasmus+ oraz możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (program MOST). Studia filozoficzne drugiego stopnia trwają dwa lata, kończą się obroną pracy magisterskiej i nadaniem tytułu zawodowego magistra. Studia są przeznaczone są zarówno dla absolwentów studiów filozoficznych pierwszego stopnia, jak i dla absolwentów innych studiów pierwszego stopnia.