Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UMCS) Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych studia stacjonarne pierwszego stopnia

Details
Code UMCS_WA_EP_LS
Organizational unit Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Field of studies edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
Duration 3 lata
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Programy studiów

https://www.umcs.pl/pl/instytut-sztuk-pieknych,2573.htm

Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych stanowi odpowiedź na zainteresowanie kandydatów szukających studiów wyższych w zakresie sztuk plastycznych pozwalających jednocześnie zdobyć kwalifikacje zawodowe nauczyciela. Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest kontynuacją (po zmianie nazwy) kierunku wychowanie plastyczne, prowadzonego w UMCS od 1972 roku, najpierw jako trzyletnie studia stacjonarne, już od następnego 1973 roku przekształcone w pięcioletnie studia magisterskie. Pierwszy nabór na kierunek pod nową nazwą edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych miał miejsce w roku akademickim 2001/2002. Od 2007 roku studia jednolite magisterskie pięcioletnie na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zostały przekształcone w trzyletnie studia pierwszego stopnia oraz dwuletnie studia drugiego stopnia. W tej formule oraz w profilu ogólnoakademickim kierunek prowadzony jest do dnia dzisiejszego.

Dorobek badawczo-artystyczny oraz doświadczenie praktycznekadry akademickiej tworzą solidne podstawy realizacji programu studiów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Od 2001 roku Wydział Artystyczny posiada prawo do nadawania stopnia doktora sztuki. Wydział Artystyczny w wyniku ewaluacji naukowej dwukrotnie otrzymał kategorię naukową A: za lata 2008-2011 oraz za lata 2012-2016. Kształcenie realizowane na Wydziale Artystycznym UMCS otrzymało w 2014 roku pozytywną ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej - wszystkie kryteria brane pod uwagę uzyskały ocenę „w pełni”.

Podstawowe cele strategiczne kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych związane są z doskonaleniem jakości kształcenia i warunków studiowania, umiędzynarodowieniem kształcenia oraz dostosowywaniem oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy i standardów europejskich, która zapewni absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej, a także wspieranie rozwoju kultury i powszechnej edukacji plastycznej w Polsce, Lublinie i województwie lubelskim oraz promowanie regionu w kraju i za granicą. Wśród celów strategicznych ważną pozycję zajmuje budowanie trwałych więzi pomiędzy UMCS a otoczeniem, wykorzystanie potencjału kulturalnego regionu w działalności UMCS oraz budowa pozytywnego wizerunku UMCS.