Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UMCS) Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia stacjonarne pierwszego stopnia

Details
Code UMCS_WA_EAM_LS
Organizational unit Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Field of studies edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
Duration 3 lata
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

PROGRAMY STUDIÓW

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2022/1110/110336-zalacznik-nr-1-m-edukacja-artystyczna-w-zakresie-sztuki-muzycznej-3l-2022.pdf

Trzyletnie studia stacjonarne kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Na program studiów składają się zajęcia kierunkowe: m. in. kształcenie słuchu, historia muzyki, harmonia, instrumentacja, fortepian, drugi instrument, dyrygowanie z czytaniem partytur, emisja głosu oraz zajęcia kształcenia nauczycielskiego: psychologia, pedagogika, metodyka przedmiotowa, praktyki pedagogiczne i zajęcia kształcenia ogólnego: filozofia, język obcy, technologia informacyjna, historia kultury, etnomuzykologia, promocja i marketing dóbr kultury. Indywidualny tok nauczania niektórych zajęć muzycznych zapewnia studentom optymalne doskonalenie umiejętności wykonawczych.

Studia pierwszego stopnia obejmują kształcenia pedagogiczne w zakresie edukacji muzycznej (prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie muzyki w szkołach podstawowych, prowadzenie chórów, zespołów wokalnych i instrumentalnych w szkołach, placówkach pozaszkolnych i amatorskim ruchu muzycznym, prowadzenie zajęć umuzykalniających i rytmiki w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych) będące częścią 5-letniego cyklu kształcenia nauczycielskiego, kontynuowanego na studiach II stopnia, 2-letnich magisterskich. Dopiero po ukończeniu studiów II stopnia absolwent uzyska