Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

The University of Lodz Doctoral School of Humanities

Details
Code UL_SD_HUM
Organizational unit Uniwersytet Łódzki
Area/discipline Archaeology, Philosophy, History, Linguistics, Literary Studies, Culture and Religion Studies, Arts Studies
Form of studies Full-time
Level of education Third cycle (Doctoral School)
Educational profile academic
Language(s) of instruction English, Polish
Admission limit 4
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UŁ umożliwia uzyskanie stopnia doktora w ośmiu dyscyplinach:

  • archeologii,
  • historii,
  • filozofii,
  • językoznawstwie,
  • literaturoznawstwie,
  • naukach o kulturze i religii,
  • naukach o sztuce,
  • etnologii i antropologii kulturowej.

Program kształcenia pozwala realizować badania z wybranej dyscypliny nauk humanistycznych w warunkach interdyscyplinarności indywidualnej i zespołowej.

Celem kształcenia jest rozwój naukowy doktoranta, który w trakcie 4 lat (8 semestrów) nauki w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych poszerza i pogłębia swoją wiedzę w zakresie wybranej dyscypliny naukowej w środowisku interdyscyplinarnym, umożliwiającym umiejscowienie kompetencji związanych z daną dyscypliną w szerszym kontekście, a także rozwija swój warsztat badawczy i dydaktyczny oraz nabywa kompetencje miękkie, które mogą być w przyszłości wykorzystane zarówno w pracy akademickiej, jak i w działalności zawodowej o pozaakademickim charakterze.

https://www.uni.lodz.pl/en/doctoral-school-of-humanities