Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UKSW) Zarządzanie publiczne - studia I stopnia - stacjonarne

Details
Code UKSW_ZP1S
Organizational unit Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Field of studies Zarządzanie, Zarządzanie w administracji publicznej
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
WWW address https://ects.uksw.edu.pl/pl/programmes-all/ZP/WSE-ZP-N-1/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Celem kształcenia na kierunkuzarządzanie publiczne  jest zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy i szeregu umiejętności z zakresu różnych dyscyplin nauk społecznych. Ta nowatorska propozycja edukacyjna obejmuje bogatą ofertę przedmiotów z obszaru nauki o polityce i administracji (która jest dyscypliną wiodącą), nauki o zarządzaniu i jakości, a także ekonomii i finansów i nauk socjologicznych.

 

 

 

Program studiów na kierunku zarządzanie publiczne stanowi spójną wewnętrznie, zintegrowaną ścieżkę kształcenia, dzięki której zapoznajemy studentów i studentki z najnowszymi ujęciami zarządzania procesami, instytucjami i środkami publicznymi w wymiarach lokalnym, krajowym i europejskim. W toku studiów przekazujemy wiedzę i umiejętności niezbędne do rządzenia (governance) państwem w różnych jego obszarach; kształcąc w zakresie procesów tworzenia, realizacji, kontroli i ewaluacji polityk publicznych oraz specyfik funkcjonowania administracji publicznej na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim (w ramach struktur instytucjonalno-prawnych UE).

 

Ofertę zajęć obowiązkowych wzbogaciliśmy szeroką gamą zajęć do wyboru (aż 350 godzin), dzięki którym studenci i studentki mogą poszerzyć swoją wiedzę i nabyć specjalistyczne umiejętności zgodnie z własnymi oczekiwaniami.

 

Co wyjątkowe, rozbudowaliśmy także ofertę zajęciową tego kierunku w zakresie lingwistycznym, oferując dodatkowo tematyczne translatorium i kurs wystąpień publicznych w języku angielskim.

 

Aby lepiej przygotować naszych absolwentów do rynku pracy elementem studiów uczyniliśmy także studenckie praktyki zawodowe, które mogą być realizowane w instytucjach sektora publicznego i prywatnego, w łącznym wymiarze 120 godzin.

 

 

 

Po ukończeniu studiów absolwenci i absolwentki tego kierunku są przygotowani do podjęcia pracy w różnych instytucjach administracji centralnej i samorządowej, instytucjach zarządzających środkami publicznymi, spółkach skarbu państwa, spółkach komunalnych, instytucjach konsultingowych czy agencjach lobbystycznych, a także – dzięki pogłębionym kompetencjom językowym – w instytucjach europejskich i międzynarodowych. Ponadto, dzięki nabytej wiedzy i uzyskanym umiejętnościom nasi absolwenci mogą także świadczyć pracę w organizacjach pozarządowych, instytucjach sektora publicznego (w tym: kultury, zdrowia, opieki społecznej), pełnić funkcje doradców politycznych, konsultantów w przedsiębiorstwach i innych organizacjach biznesowych.