Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UKSW) Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym - studia I stopnia - stacjonarne

Details
Code UKSW_ZDK1S
Organizational unit Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Field of studies zarządzanie dziedzictwem kulturowym
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Celem kierunku jest kształcenie pracowników instytucji naukowych zajmujących się szeroko
pojętą kulturą, administracji i kultury, przewodników oraz pracowników w szczególnym zawodzie
zarządcy/administratora dziedzictwa kulturowego.
Absolwent zarządzania dziedzictwem kulturowym studiów I stopnia (licencjackich) jest
przygotowany do podejmowania podstawowych działań zawodowych w zakresie zarządzania
dziedzictwem kulturowym. Posiada także kompetencje pozwalające na dalszą edukację w tym
obszarze. W trakcie studiów zostaje przygotowany do rozpoczęcia pracy w instytucjach kultury,
naukowych zajmujących się szeroko pojętą kulturą, w administracji, czy jako przewodnik.