Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UKSW) Stosunki i prawo międzynarodowe - studia I stopnia - stacjonarne

Details
Code UKSW_SM1S
Organizational unit Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Field of studies Stosunki międzynarodowe
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
WWW address https://ects.uksw.edu.pl/pl/programmes-all/SPM/WP-SPM-N-1/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Podstawowym celem kształcenia na kierunku stosunki i prawo międzynarodowe jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w służbie zagranicznej, służbie cywilnej, administracji państwowej, administracji unijnej oraz administracji organizacji międzynarodowych, a także w ramach korporacji transnarodowych. Na kierunku Stosunki i prawo międzynarodowe realizowany ma być program koncentrujący się przede wszystkim na zagadnieniach prawnych związanych ze stosunkami międzynarodowymi. Na skutek połączenia nauk prawnych i politologicznych, z przewagą nauk o prawie powstaje szczególny, specyficzny i unikalny kierunek; inspiracją dla takiego połączenia nauk prawnych i politologicznych były programy wiodących zagranicznych uczelni oraz instytutów naukowych.

Absolwent studiów będzie przygotowany do podjęcia pracy w różnego rodzaju instytucjach państwowych albo prywatnych funkcjonujących w otoczeniu międzynarodowym. Wykształcenie przyszłej kadry pracowników służby zagranicznej, pracowników urzędów państwowych, kadry globalnych korporacji, a także przygotowanie przyszłych przedsiębiorców posiadających szeroką wiedzę z zakresu prawnych i politycznych aspektów stosunków międzynarodowych, funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym pozwoli zaspokoić potrzeby społeczno - gospodarcze w tym zakresie.

Na kierunku Stosunki i prawo międzynarodowe działają dwa moduły: „Służba zagraniczna i organizacje międzynarodowe” oraz „Korporacje transnarodowe”. Absolwent może podjąć pracę w administracji publicznej w dziale współpracy międzynarodowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych (ścieżka kariery w sektorze publicznym), oraz w przedsiębiorstwach transnarodowych rozwijających współpracę międzynarodową (ścieżka kariery w sektorze prywatnym).