Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UKSW) Socjologia - studia II stopnia - stacjonarne

Details
Code UKSW_SC2S
Organizational unit Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Field of studies Socjologia
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

W programie dydaktycznym uwzględniono wszechstronne kształcenie zgodne z ideą integralnego rozwoju człowieka, umożliwiające wzrastanie jednostki w harmonii ze społeczeństwem. Student podejmuje działalność badawczą i rozwojową realizowaną w ramach programu dydaktycznego i badawczego, bazując na systematycznie prowadzonych pracach twórczych, podejmowanych w celu zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również znalezienia nowych zastosowań o charakterze praxis dla tej wiedzy. Na studiach II stopnia, student ma możliwość poszerzenia dotychczas zdobytej wiedzy w ramach wybranej ścieżki tematycznej: Badania Opinii Publicznej, Polityki i Rynku lub Socjologia Zarządzania i Relacji Interpersonalnych. Pozwala mu to nabyć kwalifikacje, które czynią go profesjonalistą w instytucjach oraz firmach sektora publicznego i prywatnego. Absolwent uzyskuje wykształcenia w pełni odpowiadające wymogom stawianym socjologom z uwzględnieniem ogólnoludzkich wartości.