Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UKSW) Socjologia - studia I stopnia - stacjonarne

Details
Code UKSW_SC1S
Organizational unit Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Field of studies Socjologia
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

W programie dydaktycznym uwzględniono wszechstronne kształcenie zgodne z ideą integralnego rozwoju człowieka, umożliwiające wzrastanie jednostki w harmonii ze społeczeństwem. Student zapoznaje się z teoretycznymi modelami socjologicznymi, metodami badawczymi oraz praktycznym wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych zorientowanych przede wszystkim na statystyczną analizę danych. Uczy się wyjaśniać i prognozować zachodzące zjawiska i procesy społeczne ze wskazaniem ich przyczyn i konsekwencji. Studenci Socjologii zdobywają wszechstronną wiedzę tak, by byli w stanie samodzielnie z niej korzystać na różnych stanowiskach pracy: w przedsiębiorstwach, samorządach lokalnych, administracji państwowej, instytucjach kultury i oświaty, firmach konsultingowych, trzecim sektorze/organizacjach pozarządowych, jako dziennikarz, jako ekspert w ośrodkach badania opinii publicznej, w instytucjach zajmujących się Public Relations i Human Resources, w mass mediach, w agencjach reklamowych, w instytucjach europejskich.