Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UKSW) Prawo - jednolite studia magisterskie - stacjonarne

Details
Code UKSW_PRS
Organizational unit Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Field of studies Prawo
Form of studies Full-time
Level of education Unitary (first+second cycle)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
WWW address https://ects.uksw.edu.pl/pl/programmes-all/PR067/WP-PR-N-MGR/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

tudia prawnicze są studiami jednolitymi (nie są studiami dwustopniowymi) oraz studiami uniwersalnymi (przygotowującymi jednakowo do wszystkich zawodów prawniczych).

Absolwent stacjonarnych i niestacjonarnych studiów może ubiegać się o przyjęcie na wszystkie aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, notarialną czy też legislacyjną. Jest również przygotowany do podjęcia pracy w organach władzy publicznej (Policji i innych służbach mundurowych; organach administracji skarbowej; agendach państwowych; instytucjach Unii Europejskiej), jak również w instytucjach i organizacjach niepublicznych wymagających posiadania wiedzy prawniczej. Absolwent kończący ten kierunek będzie przygotowany do wykonywania wszystkich zawodów prawniczych w Polsce oraz innych państwach Unii Europejskiej.

Absolwent jest przygotowany do rozumienia i stosowania prawa. Posiada umiejętność posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu dyscyplin prawa uzupełnioną o teorię i filozofię prawa oraz doktryn polityczno-prawnych a także o wiedzę z zakresu innych nauk społecznych; również podstawową wiedzę ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent rozumie teksty prawne oraz posługuje się regułami logicznego rozumowania. Po ukończeniu studiów ma możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa polskiego lub obcego. Absolwent jest przygotowany do stosowania prawa cywilnego, administracyjnego i karnego w praktyce; do udziału w życiu państwa oraz organów administracji rządowej i administracji samorządowej.