Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UKSW) Prawo - jednolite studia magisterskie - niestacjonarne

Details
Code UKSW_PRN
Organizational unit Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Field of studies prawo europejskie, Prawo finansowe i skarbowość, Prawo, Prawo internetu i ochrony informacji, Prawo medyczne, Prawo służb mundurowych
Form of studies Part-time
Level of education Unitary (first+second cycle)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://ects.uksw.edu.pl/pl/programmes-all/PR067/WP-PRZ-N-MGR/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Celem kształcenia na kierunku jest przygotowanie absolwenta do rozumienia i stosowania prawa. Posiadać on będzie umiejętność posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu dyscyplin prawa uzupełnioną o teorię i filozofię prawa oraz doktryn polityczno-prawnych a także o wiedzę z zakresu innych nauk społecznych; również podstawową wiedzę ekonomiczną. Posiądzie umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent rozumieć będzie teksty prawne oraz posługuje się regułami logicznego rozumowania. Po ukończeniu studiów ma możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa polskiego lub obcego.

Absolwent będzie przygotowany do stosowania prawa cywilnego, administracyjnego i karnego w praktyce; do udziału w życiu państwa oraz organów administracji rządowej i administracji samorządowej.

 

Na kierunku prawo działają moduły zarządzania, ekonomiczny, informatyczno-prawny i prowadzenie badań naukowych.