Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UKSW) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie - stacjonarne

Details
Code UKSW_PPWS
Organizational unit Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Field of studies Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Form of studies Full-time
Level of education Unitary (first+second cycle)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Celem kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest kształcenie
nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej - profesjonalistów, którzy
świadomie, refleksyjnie, twórczo i efektywnie potrafią wspierać rozwój dziecka oraz
rozwijać własne kompetencje zawodowe. Ze względu na profil nauczycielski, szczególny
nacisk podczas realizacji programu położony jest na praktyczną weryfikację uzyskanych
przez studentów wiadomości i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii
i językoznawstwa. Program kształcenia umożliwia poznanie teorii i koncepcji
dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania, rozwoju człowieka, zdobycia wiedzy
o projektowaniu i prowadzeniu badań społecznych, szczególnie w pedagogice
przedszkolnej i wczesnoszkolnej, o strukturze i funkcjach systemu edukacji,
o środowiskach wychowawczych przedszkola i szkoły. Student nabywa umiejętności
planowania i organizowania działalności wychowawczo-dydaktycznej i terapeutycznej,
umiejętności posługiwania się narzędziami pedagogicznymi badania rozwoju dziecka,
projektowania działań wspierających rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym
wieku szkolnym.