Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UKSW) Politologia - studia I stopnia - stacjonarne

Details
Code UKSW_PO1S
Organizational unit Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Field of studies Politologia
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Absolwent studiów I stopnia na kierunku politologia w toku kształcenia nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje składające się na kompletne wykształcenie właściwe dla tego poziomu studiów przewidziane w opisie efektów uczenia się oraz szczegółowo zoperacjonalizowane w programie studiów. W praktyce oznacza to uzyskanie specjalistycznej wiedzy w czworokącie subdyscyplin politologicznych: myśli politycznej, systemów politycznych, polityk publicznych i stosunków międzynarodowych. Studia nad polityką w lokalnej (regionalnej, krajowej) i szerszej (międzynarodowej) perspektywie oraz jej złożonością (aspekty kulturowo-religijne, społeczne, ekonomiczne), po części interdyscyplinarne, prowadzą do uzyskania świadomości wzajemnego przenikania się różnych dyscyplin z zakresu nauk społecznych i humanistycznych oraz wspierają rozwój abstrakcyjnego myślenia stanowiącego niewątpliwy atut wśród umiejętności cenionych przez pracodawców.