Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UKSW) Ochrona środowiska - studia I stopnia - stacjonarne

Details
Code UKSW_OS1S
Organizational unit Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Field of studies Ochrona środowiska
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 4
WWW address https://ects.uksw.edu.pl/pl/programmes-all/OB059/WF-OB-N-1/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia I stopnia obejmują zasadnicze treści z zakresu ochrony środowiska z uwzględnieniem jej aspektu przyrodniczego i aspektu humanistycznego. Zajęcia na pierwszym roku studiów są wspólne dla wszystkich studentów i obejmują podstawowe przedmioty z nauk przyrodniczych ("Biologiczne podstawy ochrony środowiska": biologia, chemia, fizyka, ekologia, biogeografia, geneza życia biologicznego) oraz z zakresu nauk humanistycznych ("Humanistyczne podstwy ochrony środowiska": filozofia przyrody, etyka, idea zrównoważonego rozwoju, logika). Od drugiego roku studia mogą być realizowane w dwóch profilach (do wyboru): 1) "Zarządzanie środowiskiem i edukacja środowiskowa"; 2) "Monitoring środowiskowy i technologie środowiskowe". Zaproponowanie takiego układu tematycznego ma na celu umożliwienie studentom rozwijanie ich zainteresowań w kierunku administracyjno-edukacyjnych aspektów ochrony środowiska lub w kierunku aspektów przyrodniczo-technologicznych. Wspólny element stanowią zajęcia ogólnouczelniane, konwersatoria monograficzne oraz zajęcia z grupy "Humanistyczny kontekst ochrony środowiska". W tych modułach zajęć studenci mogą dokonywać swobodnego wyboru pomiędzy proponowanymi przedmiotami. Elementem programu studiów są także praktyki zawodowe. Studia umożliwiają uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy ogólnej z zakresu nauk przyrodniczych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Treści kształcenia na I stopniu studiów są zróżnicowane w zależności od wybranego profilu (od drugiego roku studiów).